Προϊόντα και Υπηρεσίες

Προϊόντα και Υπηρεσίες

  • «ΟΤΕ Conn-x Secure», υπηρεσία online προστασίας από τους hackers &  την ενοχλητική αλληλογραφία, και εμπλουτισμένη λειτουργία Γονικού Ελέγχου (Parental Control), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ελέγχουν, να φιλτράρουν και να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με ανεπιθύμητο περιεχόμενο (π.χ. βία, περιεχόμενο ενηλίκων, όπλα, ναρκωτικά κ.λπ.), ορίζοντας το επίπεδο προστασίας ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
  • Έντυπο με τίτλο «Πλοηγηθείτε στο Internet με ασφάλεια» (“Safely Surf the Internet”), το οποίο απευθύνεται στους γονείς, δίνοντας απλές και χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και διανέμεται με κάθε αγορά από το Δίκτυο Καταστημάτων OTE πανελλαδικά.
  • Ο ΟΤΕ παρέχει στη διαδικτυακή τοποθεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΟΤΕΝΕΤ μια ενότητα με χρήσιμες συμβουλές για θέματα ασφάλειας http://www.otenet.gr/hd/
  • Διαχειρίζεται την αποκλειστική διαδικτυακή τοποθεσία http://www.otenet.gr/hd/HTML/abuse.htm, η οποία παρέχει πληροφορίες στους χρήστες του Διαδικτύου για θέματα ασφαλούς πλοήγησης (spam, mail bombing, hacking, port scanning κ.λπ.).