Προμηθευτές

Content:1486048302844

Οι σχέσεις του Ομίλου ΟΤΕ με τους συνεργάτες του διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας στους όρους συνεργασίας. Βασιζόμαστε σε μια ποικιλία συνεργατών για την υποστήριξη των επενδυτικών μας σχεδίων και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές των συνεργατών αξιολογούνται βάσει κριτηρίων και διαδικασιών που περιλαμβάνονται τόσο στην Πολιτική Προμηθειών όσο και στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών του Ομίλου ΟΤΕ.

Στον Όμιλο μας, στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και εύκολο στη χρήση ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, που ενώνει εσάς, τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς συνεργάτες μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εμάς στον Όμιλο ΟΤΕ.

Η εγγραφή μιας εταιρείας στο Μητρώο Προμηθευτών της δίνει τη δυνατότητα να μας πληροφορήσει σχετικά με τους τομείς δραστηριοποίησής της και τα συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει και τα οποία ο Όμιλός μας ενδεχομένως να χρειαστεί να προμηθευτεί στο μέλλον. Επιπρόσθετα, στα σχέδια μας είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της σχέσης μας με τους συνεργάτες μας.

Αναγνωρίζοντας ότι η υπεύθυνη λειτουργία μας μπορεί να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των συνεργατών μας, αλλά και ότι λόγω του μεγέθους μας έχουμε ηθική υποχρέωση να επηρεάζουμε θετικά την αλυσίδα αγορών μας στη διάδοση αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, προχωρήσαμε στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.
 

facebook
instagram
youtube
twitter