Απολογισμοί

Content:1486048254255

Οι Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνουν τη συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα  αποτελούν εργαλείο ενημέρωσης και βάση διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Οι Απολογισμοί είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν αναλυτικά και μετρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην επίδοση του Ομίλου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ
  


Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Παράρτημα Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018
     

 
Παράρτημα Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2017


Παράρτημα Απολογισμού
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου
ΟΤΕ 2016
 
 
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014  
         

Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας COSMOTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

facebook
instagram
youtube
twitter