Εργαζόμενοι

Content:1486048798839

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιμο, αποδοτικό και τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζομένων, αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση και διασφαλίζει ισότητα στην παροχή ευκαιριών.​

 
Στον Όμιλο ΟΤΕ, καλλιεργούμε μια ενιαία κουλτούρα υψηλής απόδοσης, συνεργασίας και ομαδικότητας, ενώ ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα και τη δια-τμηματικότητα των ομάδων μας.

Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προσφέροντας στους ανθρώπους μας ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, με τη χρήση νέων ψηφιακών HR εργαλείων, ο Όμιλος OTE υποστηρίζει αποτελεσματικά τα συστήματα και τις εφαρμογές ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης απλοποιεί, τυποποιεί και συνενώνει πολιτικές και διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος αναβαθμίζει σημαντικά την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων του, ενισχύοντας σημαντικά την οργανωτική του αποτελεσματικότητα.

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να παραμένει εργοδότης επιλογής στη νέα ψηφιακή εποχή!

facebook
instagram
youtube
twitter