Δείκτες Περιβαλλοντικής Επίδοσης

Content:1486063697803

Ο Όμιλος ΟΤΕ στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης θέτει στόχους, καθορίζει δείκτες μέτρησης της επίδοσης και υλοποιεί αποδοτικά μέτρα στο πλαίσιο των πιστοποιημένων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για τη διαχρονική εξέλιξη της επίδοσης του ΟΤΕ και της COSMOTE που αφορά:

facebook
instagram
youtube
twitter