Κοινωνία

Content:1486048278101

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεισφέρει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία. Στόχος μας είναι η δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην νέα ψηφιακή εποχή και η μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Επιπλέον, συμβάλλουμε στην στήριξη της κοινωνίας μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των  παιδιών, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, των τοπικών κοινωνιών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Συγκεκριμένα:

  • Παιδιά και Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες
Ο Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των παιδιών που έχουν ανάγκη, καθώς και δίπλα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ενισχύει το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φορέων, μέσω οικονομικής στήριξης, δωρεάν διάθεσης των απαραίτητων για τη λειτουργία τους τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών και μέσω εταιρικών εθελοντικών δράσεων.
  • Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για  ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στους νέους και στηρίζει τη δια βίου μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 
Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει τη βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης, όσο και της βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζουμε και «αφουγκραζόμαστε» τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς επίσης σχεδιάζουμε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης τοπικών οργανώσεων, αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών δρώμενων, κλπ.
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει τις πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας και τεχνολογίας. Αναπτύσσει και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προωθεί σχετικές πρωτοβουλίες και συνέδρια.
Στοχεύουμε στην προβολή, τη διάδοση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και της υποστήριξης πολιτιστικών ιδρυμάτων και πρωτοβουλιών.
Ο Όμιλος ΟΤΕ, υποστηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, χορηγεί αθλητικούς συλλόγους και ιδρύματα και ενθαρρύνει τους εργαζομένους του να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να καλλιεργούν ανταγωνιστικό αθλητικό πνεύμα.
 

facebook
instagram
youtube
twitter