Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Content:1486048284978

Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου ενός υποψήφιου οφειλέτη (π.χ. μιας εταιρείας ή μιας κυβέρνησης) από μια εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η πιστοληπτική ικανότητα αποτελεί αξιολόγηση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών πληροφοριών για τον υποψήφιο οφειλέτη και μπορεί να αφορά την πιστοληπτική ικανότητα είτε κάποιου εκδότη δανειακών υποχρεώσεων είτε κάποιου συγκεκριμένου δανειακού τίτλου.

Η Standard & Poor's (S&P) και η Moody's είναι κορυφαίες εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης της Standard & Poor's, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της:
www.standardandpoors.com

Για πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης της Moody's, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της:

www.moodys.com

 
  Standard & Poor’s Moody’s
Αξιολόγηση BBB- Ba2
(Αυτόκλητη)
Προοπτική Σταθερή Προοπτική Σταθερή Προοπτική
Τελευταία αλλαγή Οκτώβριος 2019 Μάρτιος 2019
Αναλυτές Thibaud Lagache Carlos Winzer

facebook
instagram
youtube
twitter