Έρευνα και Καινοτομία

Content:1486048307499

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή προωθούμε συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία καλύπτοντας μια ευρύτατη γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους (5G Networks, IoT, Cloud, SDN/NFV, smart energy grids, Intelligent Transport Systems, e-health, NextGen Emergency Services, Security/Privacy, Terrestrial/Satellite Backhauling, κλπ.) εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τους πελάτες μας και τον ίδιο τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Στον Όμιλο ΟΤΕ:

  • Συμμετέχουμε σε 29 συνολικά πρωτοποριακά τεχνολογικά ερευνητικά έργα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2019).
  • Συμμετέχουμε σε 19 από τα 54 5G-PPP ερευνητικά έργα επιδοτούμενα από την ΕΕ (https://5g-ppp.eu/5g-ppp-phase-1-projects/, https://5g-ppp.eu/5g-ppp-phase-2-projects/, https://5g-ppp.eu/5g-ppp-phase-3-projects/ ), στόχος των οποίων είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση προηγμένων υποδομών 5G και η επίδειξη καινοτόμων υπηρεσιών. Η δυναμική αυτή συμμετοχή αναδεικνύει τον Όμιλο ΟΤΕ ως κρίσιμο παίκτη του 5G-PPP initiative για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Έχουμε αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας (με περισσότερους από 800 φορείς).
  • Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παρέχοντας την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονήσουν εργασίες σε θέματα αιχμής, με την υποστήριξη του μεγαλύτερου παρόχου τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων.
  • Χρηματοδοτούμε εσωτερικές δραστηριότητες, όπως ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογών, προϊόντων και δοκιμαστικών της τεχνολογίας υποδομών (testbeds), που είναι προσαρμοσμένα σε εσωτερικές ανάγκες ή/και στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων.
  • Έχουμε δημιουργήσει κοινό τεχνολογικό εργαστήριο με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε τεχνικά και επιχειρηματικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Συμμετέχουμε στην ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου 5G στο Δήμο Ζωγράφου με στόχο την δημιουργία ενός οικο-συστήματος 5G, με την ενεργό συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Διοργανώνουμε προγράμματα προώθησης της επιχειρηματικότητας για να πετύχουμε έναν καλύτερο κόσμο μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας (βλ. COSMOTE StartUp, COSMOTE HACKATHON, internal HACKATHON).

Από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 προτάσεις ερευνητικών έργων και  60 επιδοτούμενα έργα. Η συμμετοχή μας σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά με την μορφή τεχνικών δημοσιεύσεων ξεπερνά τις 140, ενώ έχουμε διοργανώσει 15 συνέδρια και έχουμε λάβει 6 διακρίσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Ενδεικτικά Ερευνητικά Έργα:

 


 

 

facebook
instagram
youtube
twitter