Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Content:1486048275774

Ο Όμιλος λειτουργεί υπεύθυνα σε όλη την αλυσίδα αξίας, επιδιώκοντας να δίνει το παράδειγμα.

Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με όλες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών, προσαρμόζοντας, όπου μπορούμε, τα προγράμματα και τις δράσεις μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε και στις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Τα σημαντικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ορίζονται μέσω της ανάλυσης ουσιωδών θεμάτων που πραγματοποιούμε, σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου του Ομίλου.

Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία και μηχανισμούς ώστε ο Όμιλος να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα θέματα εταιρικών κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχειρησιακής συνέχειας, ασφάλειας και απορρήτου δεδομένων και υπεύθυνων προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, συμμετέχουμε ενεργά σε εθνικούς και διεθνείς φορείς βιώσιμης ανάπτυξης θέτοντας στόχους, πρότυπα και παρακολουθώντας τις εξελίξεις που σχετίζονται με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 

facebook
instagram
youtube
twitter