Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Content:1486048281723

Ο Όμιλος ΟΤΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού, σε δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συμμετοχή μας σε δράσεις, όπως η «Ώρα της Γης» της WWF και η πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία Let's do it Greece! είναι μερικές από τις σημαντικότερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το 2019.

Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούμε πρόγραμμα ανακύκλωσης τηλεφωνικών συσκευών με τα αξεσουάρ τους, tablets, μπαταριών και μελανιών στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Παράλληλα, στηρίζουμε εκδηλώσεις και δράσεις οργανωμένες από ΜΚΟ που αναδεικνύουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των πολιτών και ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.
 

facebook
instagram
youtube
twitter