Δείκτες Ποιότητας

Content:1486050833391

Δείκτες Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους Δείκτες Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την παροχή των οποίων είναι υπόχρεοι ο ΟΤΕ και η COSMOTE, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αριθμό 621/011/27-9-2011 (ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011) Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 480/017/13/5/2009 Καθορισμός των δεικτών ποιότητας των παρεχομένων προς το κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισμός του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δημοσίευσής τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΦΕΚ 1153/Β/2008)».


 
ΟΤΕ ΑΕ
Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας :

Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων (F01) ,
Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας (F02),
Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία (F03),
Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση (F04),
Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση (F05),
Χρόνος αποκατάστασης βλαβών (F06)

Σταθερές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες:
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στο τμήμα συγκέντρωσης του δικτύου πρόσβασης και στο δίκτυο κορμού (B01),
Χωτητικότητα Διασύνδεσης (B02),
Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων VoIP (B03),
Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία VoIP (B04),
Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση (B05),
Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση (B06),
Χρόνος αποκατάστασης βλαβών (B07)
 
Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών:
Διαθεσιμότητα και χρέωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01),
Ποσοστό αναπάντητων κλήσεων ανά τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H02),
Μέσος χρόνος απόκρισης γραμμών υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H03),
Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών (H04),
Ποσοστό παραπόνων ορθότητας λογαριασμού (H05)
 
Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου
Χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου (K01)
 
COSMOTE AE
Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών: 

Διαθεσιμότητα και χρέωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01),
Ποσοστό αναπάντητων κλήσεων ανά τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H02),
Μέσος χρόνος απόκρισης γραμμών υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H03),
Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών (H04),
Ποσοστό παραπόνων ορθότητας λογαριασμού (H05)
Μέσος Χρόνος Απόκρισης Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου (Κ01)​

Δείκτες Ποιότητας Κινητών Επικοινωνιών

Σημειώνεται ότι για την εξαγωγή των Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών υπεύθυνη είναι η ΕΕΤΤ μέσω διεξαγωγής μετρητικών εκστρατειών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Αποτελέσματα ΔΠ 2017 Εθνικές αρτηρίες (Μ01-Μ09)
Αποτελέσματα ΔΠ 2017 Αστικές περιοχές (Μ01-Μ09)
Αποτελέσματα ΔΠ 2017 Σημεία ενδιαφέροντος (Μ06-Μ09)

"Για να δεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2016, πάτησε εδώ"

Δείτε αναλυτικά

Β. Δείκτες Ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 472/170/21-3-2008 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 885/Β/14-5-2008) όπως ισχύει τροποποιηθείσα σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 783/02/25-10-2016 (ΦΕΚ 3960/Β/12-12-2016)»
Η εταιρεία στο πλαίσιο ορισμού της από την ΕΕΤΤ σαν υπόχρεη παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση  υπ. αριθμ 472/170 (ΦΕΚ  885/Β/14-5-2008) παραθέτει τον «Πίνακα με τους Ετήσιους Δείκτες Ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας του Έτους 2017». 
 


 

facebook
instagram
youtube
twitter