Διοικητικό Συμβούλιο

Content:1486053961234
image
Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Περισσότερα
image
Eelco Blok
Αντιπρόεδρος  ̶  Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.
Περισσότερα
image
Srinivasan Gopalan
Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.

 
Περισσότερα
image
Robert Hauber
Μη εκτελεστικό μέλος
Περισσότερα
image
Kyra Orth
Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.
 
Περισσότερα
image
Michael  Wilkens

Μη εκτελεστικό μέλος
 
Περισσότερα
image
Χαράλαμπος Μαζαράκης
Εκτελεστικό μέλος
Περισσότερα
image
Δημήτριος Γεωργούτσος
Μη εκτελεστικό μέλος
Περισσότερα
image
Ανδρέας Ψαθάς
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Περισσότερα
image
Βασίλειος Βασσάλος
Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Περισσότερα
facebook
instagram
youtube
twitter