Διοικητική Ομάδα

Content:1486053987080
image
Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Γεώργιος Αθανασόπουλος 
Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Παναγιώτης Γαβριηλίδης
Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Στέφανος Θεοχαρόπουλος
Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Χαράλαμπος Μαζαράκης
Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Ειρήνη Νικολαΐδη
Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Έλενα Παπαδοπούλου
Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Αθανάσιος Στράτος
Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Γρηγόρης Χριστόπουλος
Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Δημήτρης Μιχαλάκης
Executive Director COSMOTE TV
Περισσότερα
image
Ντέπη Τζιμέα 
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος 
Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Αριστόδηµος Δηµητριάδης
Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
Περισσότερα
facebook
instagram
youtube
twitter