Σύστημα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS)

Στον Όμιλο ΟΤΕ, τον κορυφαίο οργανισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, θεωρούμε καθήκον μας να αναπτυσσόμαστε σταθερά, να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών, και να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ενάντια σε απρόβλεπτα συμβάντα και έκτακτες συνθήκες, θωρακίζοντας την αξία μας και την εταιρική μας φήμη. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουμε Σύστημα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS), το οποίο επικεντρώνεται στην καθιέρωση, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την ανασκόπηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, αξιοποιούμε τεχνικές επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO22301:2012 αναπτύσσουμε πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας για τις κρίσιμες δραστηριότητες του Ομίλου τα οποία εξασκούμε και βελτιώνουμε συνεχώς. Επιπλέον, μέσα από συνεχείς και στοχευμένες εκπαιδεύσεις, και προγράμματα ενημέρωσης, μεριμνούμε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ να κατανοούν πλήρως τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, αναφορικά με το Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας.


O ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 22301:2012 «Societal Security – Business Continuity management systems - Requirements» από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD GROUP) το οποίο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους:
Παροχή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων κλήσεων φωνής και δεδομένων, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, υπηρεσιών τηλεόρασης, διασύνδεσης, χονδρικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσιών κέντρου αναφοράς συμβάντων, υπηρεσιών data center και σχετικών σημείων επαφής με τον πελάτη για τις υπηρεσίες του Ομίλου στην Ελλάδα.

 

facebook
instagram
youtube
twitter