Ομόλογα


Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ομόλογα στα πλαίσια του GMTN τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά. Τα σχετικά έγγραφα του κάθε ομολόγου είναι διαθέσιμα στον αντίστοιχο σύνδεσμο

Την 30/09/2019​

 

Ομόλογα ΟΤΕ Κωδικός (ISIN) Ονομαστική αξία σε
εκατ. €
Λογιστική Αξία βάσει
IFRS σε εκατ. €
Κουπόνι Ημερομηνία λήξης
4,375% € 350 εκ XS1327539976 350,0 349,7 4,375% Δεκ 02, 2019
3,5% € 700 εκ XS1086785182 700,0 698,7 3,500% Ιουλ 09, 2020
2,375% € 400 εκ. XS1857022609 400,0 397,8 2,375% Ιουλ 18, 2022
0,875% € 500 εκ. XS2055106137 500,0 494,8 0,875% Σεπ 24, 2026
Σύνολο   1.950,0 1.941,1    


Σημειώσεις

1) Ο OTE εκδίδει ομόλογα στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN). Τα πιο προσφάτως επικαιροποιημένα έγγραφα του GMTN είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

BASE PROSPECTUS 10-04-2019

OTE PLC GMTN Prospectus Supplement 12 September 2019
 

facebook
instagram
youtube
twitter