Ομόλογα

Content:1486048969830


Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα ομόλογα στα πλαίσια του GMTN τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά. Τα σχετικά έγγραφα του κάθε ομολόγου είναι διαθέσιμα στον αντίστοιχο σύνδεσμο

Την 31/12/2019​

 

Ομόλογα ΟΤΕ Κωδικός (ISIN) Ονομαστική αξία σε
εκατ. €
Λογιστική Αξία βάσει
IFRS σε εκατ. €
Κουπόνι Ημερομηνία λήξης
3,5% € 700 εκ XS1086785182 684,0 683,2 3,500% Ιουλ 09, 2020
2,375% € 400 εκ. XS1857022609 400,0 398,0 2,375% Ιουλ 18, 2022
0,875% € 500 εκ. XS2055106137 500,0 494,5 0,875% Σεπ 24, 2026
Σύνολο   1.584,0 1.575,7    


Σημειώσεις

Ο OTE εκδίδει ομόλογα στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN). Τα πιο προσφάτως επικαιροποιημένα έγγραφα του GMTN είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

1) BASE PROSPECTUS 10-04-2019

2) OTE PLC GMTN Prospectus Supplement 12 September 2019

 3) ΟΤΕ Group 2019 Annual Financial Report

 4) ΟΤΕ Group 2018 Annual Financial Report

5) OTE PLC Financial Statements 2018

6) OTE PLC Financial Statements 2019

7) Base Prospectus 2014

8) Base Prospectus 2018

9) The Deed of Covenant

10) The Deed of Guarantee

11) Memorandum and Articles of Association  of the Issuer

12) Articles of Association of the Guarantor  
 

facebook
instagram
youtube
twitter