Υπεύθυνος & Ελκυστικός Eργοδότης

Content:1486048865240

Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο. Κάνοντας  πράξη την εταιρική μας αρχή «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ», φροντίζουμε να παρέχουμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας.

Ένα περιβάλλον που διασφαλίζει την ασφάλεια, την ισότητα στην παροχή ευκαιριών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο και αναγνωρίζει την υψηλή απόδοση. Ως ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και αλλάζει συνεχώς, ο Όμιλος ΟΤΕ φροντίζει να καλλιεργεί και να ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία και τον διάλογο, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των ανθρώπων του.

Με στόχο το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή, αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία για να υποστηρίξει τα συστήματα και τις εφαρμογές ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, απλοποιεί, συνενώνει και εναρμονίζει πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζει προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαζομένων του. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει σύγχρονες οργανωτικές δομές, υιοθετώντας ένα ευέλικτο και λειτουργικό Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων Εργασίας, ενισχύοντας την οργανωτική του αποτελεσματικότητα.

Η αξιολόγηση και η διαχείριση της απόδοσης, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων στις κατάλληλες θέσεις, καθώς και τα προγράμματα προσέλκυσης, διακράτησης και διαχείρισης ταλέντων, διαμορφώνουν το προφίλ του Ομίλου ΟΤΕ ως ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργοδότη

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Όμιλος ΟΤΕ κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις επιλογής ανάμεσα σε  κορυφαίους εργοδότες, για τους υφιστάμενους εργαζόμενους και για ανθρώπους που ξεκινούν, συνεχίζουν ή εξελίσσουν  την καριέρα τους και επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό του.

facebook
instagram
youtube
twitter