Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Content:1486048838340

Ο Όμιλος ΟΤΕ τηρεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τα όρια ασφαλούς έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους διεθνείς Οργανισμούς και έχουν καθοριστεί από την ελληνική πολιτεία.

Αυτό πιστοποιούν μεταξύ άλλων:

- Εκατομμύρια μετρήσεις κάθε χρόνο σε σταθμούς από το Πρόγραμμα Συνεχών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας «Πεδίον24».
- Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε σταθμούς εντός σχεδίου πόλεως.
- Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις από τα πιστοποιημένα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος της COSMOTE, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο EN ISO / IEC 17025.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ, μέλος του Ομίλου της Deutshe Telecom, εφαρμόζει Πολιτική για τα Ηλεκτομαγνητικά Πεδία όπου αποτυπώνεται η δέσμευσή του να συμβάλλει στην προστασία του κοινού, μέσα από ενέργειες Διαφάνειας, Ενημέρωσης, Συμμετοχής και Προώθησης της Επιστήμης και στηρίζει την ανεξάρτητη επιστημονική γνώση με τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Τα θέματα της Η/Μ ακτινοβολίας εντάσσονται στα πιστοποιημένα κατά ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης, ανασκόπησης και λήψης βελτιωτικών / προληπτικών ενεργειών εφόσον κριθεί σκόπιμο.


 

facebook
instagram
youtube
twitter