Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης,  στο οποίο δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, στη μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών που αναλώθηκαν. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, η οποία απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους.

Ο όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζοντας ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του:


Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ εδώ.

facebook
instagram
youtube
twitter