ΟΤΕ Ch@t

ΟΤΕ Ch@t

Από το Δεκέμβριο του 2007 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το επίσημο εσωτερικό περιοδικό των εργαζομένων, το «ΟΤΕ Ch@t», εκδίδεται κάθε 3 μήνες.

  • Το 2010, συνολικά 64.000 τεύχη του περιοδικού (έναντι 69.000 το 2009) έφτασαν στα σπίτια των εργαζομένων, τα Πολιτιστικά Κέντρα του ΟΤΕ, τα OTESHOP καθώς και σε εκπροσώπους των θυγατρικών του Ομίλου.
  • Μια μόνιμη διεταιρική ομάδα 14 στελεχών από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις & μια εξαμελής συντακτική ομάδα εργάζεται για τη συγγραφή του περιοδικού, το οποίο καλύπτει ποικιλία θεμάτων, ενώ περίπου 111 εργαζόμενοι, συνολικά, συμμετείχαν το 2010 στη διαμόρφωση της ύλης του περιοδικού.