Έλεγχος Διαθεσιμότητας

Εισήγαγε αριθμό τηλεφώνου

COSMΟΤΕ Βusiness Telephony 2.000'

2000 Minutes
εθνικές κλήσεις προς σταθερά
200 Minutes
προς κινητά
Απεριόριστες
κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
Ισχύει με 18μηνη δέσμευση. Η τιμή κατόπιν διαμορφώνεται σε 34,83€ το μήνα.
Επιπλέον απολαμβάνεις:
  • Δωρεάν Αναγνώριση Κλήσεων
  • Υποστήριξη Τηλεφωνικής Γραμμής, Τηλεφωνικής Γραμμής με 2 κανάλια Φωνής, Τηλεφωνικής Γραμμής με 2 κανάλια Φωνής DDI.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.

Τύπος Σύνδεσης και Διάρκεια Συμβολαίου :

Διάρκεια συμβολαίου

Εισάγετε τον πάροχό σας και τον τρέχοντα αριθμό σας:

Διάρκεια συμβολαίου


Όροι Χρήσης και Αιτήσεις:

COSMΟΤΕ Βusiness Telephony 2.000'
Βοήθεια