Κινητή τηλεφωνία και Ασφάλεια
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στην COSMOTE η μεγαλύτερή μας δέσμευση
είναι η ασφάλεια όλων.
Σε καθημερινή βάση, εκατομμύρια λεπτά ομιλίας, μηνυμάτων και δεδομένων διακινούνται μέσω
του δικτύου κινητής
, ενώ οι ανάγκες για επικοινωνία και ψυχαγωγία διαρκώς αυξάνονται.
Πηγή: Focus Bari, Πανελλαδική έρευνα σε Α-Γ, 13-74χρ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021
Διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, προτεραιότητά μας είναι
να εξυπηρετούμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες mobile Internet κι επαρκή κάλυψη, όπου κι αν βρίσκονται,
διασφαλίζοντας παράλληλα με υπευθυνότητα την ασφάλεια των υποδομών μας.
Πώς λειτουργεί
η κινητή τηλεφωνία;
 
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτελείται από τους Σταθμούς Βάσης, τις γνωστές μας κεραίες.


Κάθε κεραία καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή σε σχήμα κυψέλης, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα έναν συγκεκριμένο όγκο κίνησης (κλήσεις, data κτλ).
 
Οι σταθμοί βάσης συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα, τα οποία διαχειρίζονται τη φωνή και τα δεδομένα, και τα στέλνουν στις κατάλληλες, για την επικοινωνία, κεραίες ή και σε άλλα δίκτυα (π.χ. σταθερής τηλεφωνίας). Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη.
 
Οι χρήστες μπορούν να μετακινούνται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χωρίς να διακόπτεται η επικοινωνία, καθώς το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζει το σήμα από κεραία σε κεραία.
Δίκτυα
Κινητής Τηλεφωνίας
Στη χώρα μας σήμερα, χρησιμοποιούνται τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G και 4G. Πρόσφατα, η COSMOTE έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το δίκτυο 5G.

3G
Tα 3G συστήματα επέτρεψαν τη χρήση multi media, τις βιντεοκλήσεις και το Mobile Internet, χάρη στην αύξηση χωρητικότητας δεδομένων.

4G
Στην συνέχεια, τα 4G συστήματα με δυνατότητα υψηλών ταχυτήτων, έφεραν πληθώρα βελτιωμένων εφαρμογών για τα κινητά, όπως τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD), οι τηλεδιασκέψεις και oι νέες υπηρεσίες gaming.

5G
Τα συστήματα 5ης γενιάς (5G), αποτελούν την πιο σημαντική εξέλιξη των σημερινών δικτύων καθώς θα επιτρέψουν 10 φορές πιο γρήγορες ταχύτητες δεδομένων, συνδέσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα.

Το δίκτυο 5G έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των δεδομένων που απαιτούν οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, στην αποτελεσματική υποστήριξη δισεκατομμυρίων, παράλληλα συνδεδεμένων, συσκευών (Internet of Things) και στην πραγματοποίηση νέων καινοτόμων εφαρμογών.
Ακτινοβολία & Κινητή Τηλεφωνία
Η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης, ανήκει στα ραδιοκύματα, δηλαδή στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ραδιενέργεια.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει το ηλιακό φως, το μαγνητικό πεδίο της γης, τα πεδία που δημιουργούνται από τις ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων.
Στον Όμιλο ΟΤΕ τηρούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα
τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες ασφαλείας,
σε κάθε στάδιο σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Για την προστασία του κοινού από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ΙCNIRP), προχώρησε σε διεξοδική ανάλυση μεγάλου πλήθους ερευνών και επιδημιολογικών μελετών που αναφέρονται στο γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων ομάδων (παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους) και σε 24ωρη συνεχή έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Βάσει αυτών προέκυψε το όριο κατώτατης επιτρεπτής έκθεσης και στη συνέχεια, επιλέχθηκε μείωση κατά 98%, για να οριστούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης.  

Οι ισχύουσες διεθνείς και εθνικές οδηγίες έκθεσης και κανονισμοί αφορούν στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όλων των υπαρχουσών τεχνολογιών 2G, 3G και 4G αλλά και του 5G καθώς και άλλες ραδιοσυχνότητες όπως οι εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν θεσπίσει αυστηρότερα της Ευρωπαικής σύστασης όρια (κατά 30%), εισάγοντας έτσι έναν πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), η Επιστημονική Επιτροπή Νέων Κινδύνων της ΕΕ (SCENIHR) και η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας έναντι της Μη-Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας (ICNIRP), έχουν καταλήξει στο κοινό συμπέρασμα ότι:
Η έκθεση σε ΗΜ ακτινοβολία οφειλόμενη σε ασύρματα δίκτυα και στη χρήση τους, δεν οδηγεί σε βλαπτικές βιολογικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, εάν παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα όρια τα οποία συνιστά η ICNIRP
[WHO 1993, SCENIHR 2015, ICNIRP Guide lines 2009, WHO 2013, ICNIRP Guidelines 2018, ICNIRP Guidelines 2020]
Συγκεκριμένα για το 5G, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι:
Υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική έκθεση παραμένει κάτω από τις διεθνείς οδηγίες, δεν αναμένονται συνέπειες για τη δημόσια υγεία από το 5G.
Σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τις παραμέτρους ασφαλείας που αφορούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η GSMA (Παγκόσμια Ένωση Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας) δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο (Ιούνιος 2020) βασισμένο στις πρόσφατες ενημερωμένες διεθνείς οδηγίες ασφαλείας.
 
Aρμόδιοι Εθνικοί Φορείς
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε το έντυπο σχετικά με την ακτινοβολία εδώ.
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά. Μπορείτε να δείτε το έντυπο σχετικά με την ακτινοβολία εδώ.
Aρμόδιοι Διεθνείς Φορείς
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ)
Εξειδικευμένος φορέας των Ηνωμένων Εθνών για θέματα Υγείας. Διαθέτει ευρύ φάσμα επιστημόνων (επιδημιολόγους, βιολόγους, φυσικούς, μηχανικούς) οι οποίοι συντονίζουν και προωθούν τη διεθνή ιατρική έρευνα και παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές υγείας. Μπορείτε να δείτε το έντυπο σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία εδώ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΙCNIRP)
H ICNIRP σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει εκδώσει τις οδηγίες για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Μπορείτε να δείτε το έντυπο σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία εδώ.
EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Αποτελείται από επιστήμονες που εργάζονται για την ΕΕ και προάγει την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών που πωλούνται στην ΕΕ.
Συχνές Ερωτήσεις
Tι είδους ακτινοβολία εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα;

Η ακτινοβολία είναι ενέργεια που εκπέμπεται από σωματίδια. Διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την ενέργεια και την επίδρασή της στην ύλη: την ιοντίζουσα και τη μη ιοντίζουσα. Η ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ανήκει στα ραδιοκύματα, στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων αλλά και συστημάτων ραντάρ.

Είναι η ακτινοβολία αυτή ραδιενεργός;
Όχι, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν έχει καμία σχέση με τη ραδιενέργεια. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας εντάσσεται στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, που είναι αδύνατο να βλάψουν τα βιολογικά κύτταρα.

H ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι αυτή που είναι δυνητικά επικίνδυνη, όπως για παράδειγμα οι ακτίνες Γ, οι ακτίνες Χ και το υπεριώδες φως.  
Υπάρχουν όρια γι’ αυτή την ακτινοβολία; Πώς προέκυψαν;
Η ICNIRP (η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία των ανθρώπων από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες) είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή με αναγνωρισμένο κύρος που ασχολείται με την προφύλαξη των ανθρώπων από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μη κυβερνητική επιτροπή, επίσημα αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την ΕΕ, και αποτελείται από εμπειρογνώμονες από διαφορετικές χώρες και κλάδους όπως η Βιολογία, η Επιδημιολογία, η Ιατρική, η Φυσική και η Χημεία που συνεργάζονται για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να παράσχουν καθοδήγηση στα όρια αυτά.

Η ICNIRP, αφού εξέτασε το σύνολο των δημοσιευμένων ερευνών σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, κατέληξε ότι οι μόνες επιδράσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την θέσπιση ορίων έκθεσης των ανθρώπων είναι αυτές που οφείλονται στην βραχυπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών από την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από το σώμα. Βάσει των ερευνών προέκυψε το κατώτατο επίπεδο έκθεσης.

Η ICNIRP, λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχομένως κάποιες ομάδες πληθυσμού να είναι πιο ευπαθείς, οδηγήθηκε στη θέσπιση των ορίων έκθεσης του κοινού, επιλέγοντας μείωση κατά 98% στο κατώτατο επίπεδο έκθεσης.
Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα, κατ’ επιλογή, έχουν υιοθετηθεί επιπλέον αυστηρότερα όρια κατά 30% από αυτά που προτείνει η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ΙCNIRP), εισάγοντας έτσι έναν πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν σε απόσταση μικρότερη των 300μ από την κεραία υπάρχει βρεφονηπιακός σταθμός/παιδικός σταθμός, σχολείο, νοσοκομείο ή γηροκομείο, η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει κατ’ επιλογή 40% αυστηρότερα όρια από τα προτεινόμενα της ΙCNIRP (Νόμος 4635/2019 που αντικατέστησε τον 4070/2012).

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που έχουν θεσπίσει αυστηρότερα όρια από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια υιοθέτησης χαμηλότερων ορίων έκθεσης είναι κατά βάση πολιτικά και δεν υιοθετήθηκαν με βάση συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα.
Τι ισχύει σε άλλες χώρες του κόσμου;
Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, καθώς και σε Η.Π.Α, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, ισχύουν τα όρια της ICNIRP.

Η Ελλάδα, η Ελβετία, η Ιταλία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν αυστηρότερα όρια. Επιπλέον, προσφάτως χώρες με αυτηρότερα όρια στο παρελθόν όπως η Ρουμανία και η Πολωνία, υιοθέτησαν τα όρια της ICNIRP.

Ο Π.Ο.Υ έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την εναρμόνιση των ορίων έκθεσης σε όλο τον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια υιοθέτησης χαμηλότερων ορίων έκθεσης στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είναι κατά βάση πολιτικά και δεν υιοθετήθηκαν με βάση συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα.
Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για τις επιστημονικές μετρήσεις στην Ελλάδα;
Υπεύθυνος φορέας για την προστασία του γενικού πληθυσμού από τις μη Ιοντίζουσες ακτινοβολίες, είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Βάσει των συγκεντρωτικών στοιχείων επιτόπου μετρήσεων από τους ελέγχους της ΕΕΑΕ, σε θέσεις εντός των πόλεων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης καθώς τα επίπεδα έκθεσης από όλες τις πηγές (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, ασύρματα δίκτυα internet κ.ά.) είναι από δεκάδες έως και χιλιάδες φορές κάτω από τα όρια.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, η ΕΕΑΕ είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, διενεργώντας ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.
Τι είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ);
Η ΕΕΑΕ, έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα συνεχών μετρήσεων ακτινοβολίας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ). Το ΕΠΗΠ διασφαλίζει τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Πραγματοποιούνται επιστημονικές μετρήσεις και από άλλους φορείς στην Ελλάδα;
Μετρήσεις πραγματοποιούνται και από άλλους πιστοποιημένους κατά ISO 17025:2017 φορείς όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η COSMOTΕ πραγματοποιεί μετρήσεις ακτινοβολίας;

Η COSMOTE συνεργάζεται με όλους τους πιστοποιημένους κατά ISO 17025:2017 φορείς για την πραγματοποίηση επιτόπου μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας.

Επιπλέον, για την πραγματοποίηση αξιόπιστων και αντικειμενικών μετρήσεων, η COSMOTE διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο μετρήσεων κατά ISO 17025:2017 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

Παράλληλα, συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την πραγματοποίηση συνεχών 24ωρων μετρήσεων. Τα Πανεπιστήμια είναι υπεύθυνα για την τοποθέτηση, κοντά σε σταθμούς βάσης, ειδικών μετρητικών συστημάτων, που καταγράφουν τις τιμές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου συνεχώς όλο το 24ωρο. Τα αποτελέσματα είναι δημόσια διαθέσιμα στο www.pedion24.gr

Πώς λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία;
Τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούν στέλνοντας και λαμβάνοντας ραδιοσήματα χαμηλής ισχύος. Τα σήματα αυτά αποστέλλονται και λαμβάνονται από κεραίες, τους γνωστούς ως σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται με τα υπόλοιπα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθερού τηλεφώνου και μεταδίδουν το σήμα/κλήση σε αυτά τα δίκτυα.
Γιατί χρειαζόμαστε πυκνό δίκτυο και περισσότερες κεραίες;
Το κινητό τηλέφωνο αυξάνει και μειώνει την ισχύ του ανάλογα με το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η επικοινωνία του με τον σταθμό βάσης.

Όσο πιο πυκνό είναι το δίκτυο των σταθμών βάσης τόσο ευκολότερα επικοινωνεί το κινητό τηλέφωνο με το δίκτυο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ισχύς που εκπέμπεται από αυτό. Συνεπώς είναι καλύτερα να υπάρχει πυκνό δίκτυο σταθμών.
Πού εγκαθίστανται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας;
Οι ανάγκες κάλυψης εξαρτώνται από τη συγκέντρωση πληθυσμού και τον όγκο κίνησης. Κατά συνέπεια, οι ανάγκες κάλυψης στην πόλη είναι πολύ μεγαλύτερες.
Με ποιον τρόπο εκπέμπει μια κεραία;
Οι κεραίες εκπέμπουν ευθεία, με μια ελαφριά κλίση προς τα κάτω.

Η ένταση του πεδίου ακριβώς κάτω από τις κεραίες είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που μετράται απευθείας μπροστά από τις κεραίες.
Τι συνέπεια έχει η αποξήλωση κεραιών σε μια περιοχή;
Η αποξήλωση κεραιών δυσκολεύει τη σύνδεση του κινητού με το δίκτυο, με αποτέλεσμα η συσκευή να αυξάνει αυτόματα την ισχύ της για την επίτευξη της επικοινωνίας.

Παράλληλα, μειώνεται πολύ η δυνατότητα εξυπηρέτησης συνδρομητών στη συγκεκριμένη περιοχή.
Τι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν;
Η ασύρματη τεχνολογία, πέραν της παραδοσιακής φωνητικής κλήσης, έχει προχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας πολλές εφαρμογές να υλοποιηθούν και να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή οι τεχνολογίες κινητής που υπάρχουν είναι οι 2G, 3G ,4G και πρόσφατα η COSMOTE έφερε για πρώτη φορά και το 5G.

Το 3G επέτρεψε τη χρήση πολυμέσων, βιντεοκλήσεων και έφερε στη ζωή μας το mobile Internet.

 Στη συνέχεια, με την τεχνολογία 4G δόθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης από τα κινητά των ευρυζωνικών δεδομένων και δεδομένων υψηλής ταχύτητας που επέτρεψαν τη χρήση πληθώρας βελτιωμένων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των HD video και των υπηρεσιών online gaming.  

Το 5G αποτελεί την 5η γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας αλλά δεν είναι μια απλή εξέλιξη. Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα, αφού υποστηρίζει πολύ υψηλές ταχύτητες δεδομένων, σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα και σχεδόν μηδενικό χρόνο απόκρισης (latency). Το 5G έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των δεδομένων και τις ανάγκες συνδεσιμότητας της σημερινής σύγχρονης κοινωνίας, στην αποτελεσματική υποστήριξη δισεκατομμυρίων, παράλληλα συνδεδεμένων, συσκευών (Internet of Things) και στην πραγματοποίηση καινοτόμων εφαρμογών που θα αλλάξουν θεαματικά τον τρόπο που ζούμε.
Το 5G θα λειτουργεί αυτόνομα;
Το 5G θα λειτουργεί αρχικά σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα δίκτυα, πριν εξελιχθεί σε πλήρες αυτόνομo δίκτυo. Έτσι, ένα μέρος αυτής της τεχνολογίας θα λειτουργεί σε συχνότητες φάσματος που ήδη υπάρχουν και χρησιμοποιούνται, και μόνο ένα μέρος της θα υλοποιηθεί σε υψηλότερες συχνότητες(>24GHz).
Είναι το 5G πιο επικίνδυνο για την υγεία σε σχέση με τα άλλα συστήματα κινητής τηλεφωνίας;
Ένα γενικότερο χαρακτηριστικό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι ότι όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο μικρότερο είναι το βάθος της διείσδυσης στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι καθώς οι τεχνολογίες 5G χρησιμοποιούν συχνότητες υψηλότερες εκείνων που χρησιμοποιούνται σήμερα, παράγουν σχετικά επιφανειακή έκθεση, με λιγότερο ποσοστό να διεισδύει στο ανθρώπινο σώμα σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας.

Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του ασύρματου προτύπου 5G είναι ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία σχηματισμού δέσμης. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να εστιάζονται στην περιοχή όπου απαιτείται (π.χ. σε ένα άτομο που χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο), αντί να εξαπλώνονται σε μια μεγάλη περιοχή.

Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιες συχνότητες δύναται να αποστέλλονται σε διαφορετικούς χρήστες ταυτόχρονα χωρίς να παρεμβάλλουν μεταξύ τους, γεγονός που αυξάνει τα ποσοστά επικοινωνίας -επειδή η ζώνη συχνοτήτων δεν χρειάζεται να «μοιραστεί» μεταξύ των χρηστών- αλλά και μειώνει σημαντικά την έκθεση σε περιοχές όπου δεν απαιτείται επικοινωνία.
Έχουν τοποθετηθεί αρμόδιοι φορείς σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G;
Τόσο η ICNIRP, η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που ασχολείται με την προφύλαξη των ανθρώπων από την έκθεση στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) παρακολουθούν στενά την επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τυχόν νέα αποτελέσματα σχετικά με την υγεία και ενημερώνουν για τις εξελίξεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, στις αρχές του 2020, η ICNIRP δήλωσε ότι καμία από τις συχνότητες που χρησιμοποιούν οι κινητές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου και του 5G, δεν απαιτούν τροποποιήσεις στις υπάρχουσες οδηγίες ασφαλείας που είχαν εκδοθεί το 1998.
Yπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του 5G και της πανδημίας COVID-19;
Σε ανακοίνωσή τους τον Απρίλιο του 2020, η ICNIRP και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρουν:
«Υποστηρίχθηκε από κάποιους ότι η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από συσκευές 5G μπορεί να προκαλέσει COVID-19 και να αυξήσει τη σοβαρότητά του. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο (ούτε καν εξαιρετικά ασθενή στοιχεία) και η τεράστια επιστημονική γνώση σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά που σχετίζονται με το 5G αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι εφικτοί. Η έκθεση σε πεδία από συσκευές 5G δεν προκαλεί COVID-19, ούτε επηρεάζει τη διαδικασία της νόσου ή τα αποτελέσματα στην υγεία εκείνων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) που προκαλεί COVID-19. Όπως περιγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρέπει να έρθετε φυσικά σε επαφή με τον κορωνοϊό για να μολυνθείτε από αυτόν, και καθώς τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από το 5G δεν μπορούν να μεταφέρουν ιούς, δεν μπορούν να σας φέρουν σε επαφή με τον ιό.
Tι εφαρμογές θα έχει το 5G;
Το 5G αναμένεται να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα νέων πρωτοποριακών εφαρμογών που θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Τα χαρακτηριστικά της νέας κινητής τεχνολογίας 5G, θα επιτρέψουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα απομακρυσμένης χειρουργικής επέμβασης, ζωντανές ολογραφικές τηλεφωνικές κλήσεις, ψυχαγωγία και εκπαίδευση μέσω AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality) χωρίς καλώδια και καθυστερήσεις, απομακρυσμένο χειρισμό drone σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων με αυτοκίνητα χωρίς οδηγό κ.ο.κ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία εφαρμογών και λύσεων που ακόμα κανείς δεν έχει φανταστεί.
Πότε εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα;
Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (Stand By) εκπέμπουν, ανά κάποια λεπτά, ένα βραχύ παλμό προς το δίκτυο για να δηλώσουν ότι βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης και ότι είναι διαθέσιμα για τη λήψη κλήσεων/δεδομένων.
Πόσο ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;
Η συνολική ισχύς της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα κινητό τηλέφωνο είναι σχετικά μικρή.

Επιπλέον, τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου της εκπεμπόμενης ισχύος, ώστε αυτή να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή για την επικοινωνία με τον σταθμό βάσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για την μπαταρία της συσκευής, αύξηση της διάρκειας του χρόνου ομιλίας και αναμονής, καθώς και ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στις υπόλοιπες ραδιοεπικοινωνίες.

Για τη μέτρηση της ενέργειας που απορροφά κάποιος όταν χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιείται η παράμετρος SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης).

Η ΙCNIRP έχει θεσπίσει ως όριο SAR τα 2W. Αυτό το όριο έχει υιοθετήσει η ΕΕ και η Ελλάδα.
Πού μπορώ να βρω τον SAR του κινητού μου;

Οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων δίνουν τις τιμές SAR στα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και στα εγχειρίδια χρήσης τους.

Για τις συσκευές που διαθέτει η COSMOTE, ο πίνακας τιμών SAR είναι διαθέσιμος στο δίκτυο καταστημάτων COSMΟΤΕ και GERMANOS και εδώ.

Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση μου από το κινητό;
- Να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομες σε διάρκεια τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό τηλέφωνο.

- Να χρησιμοποιούμε τα εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (handsfree ή bluetooth), απομακρύνοντας ταυτόχρονα το κινητό τηλέφωνο από το σώμα μας.

- Όταν βρισκόμαστε σε χώρους, όπου το κινητό τηλέφωνο έχει κακό σήμα, να αποφεύγουμε να κάνουμε και να δεχόμαστε κλήσεις. Να προτιμάμε χώρους που υπάρχει καλύτερο σήμα, ώστε το κινητό να χρησιμοποιεί την ελάχιστα απαιτούμενη ισχύ για να αποκαταστήσει επικοινωνία με τον σταθμό βάσης.