Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) Κινητής

1. Τι είναι οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ);

Οι ΥΠΠ είναι υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω SMS, MMS και φωνής. Οι ΥΠΠ συνήθως έχουν αυξημένη χρέωση και παρέχονται από τρίτες εταιρείες – παρόχους ΥΠΠ, οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο και τον τρόπο που τις παρέχουν.
Το περιεχόμενο ενδεικτικά, μπορεί να αφορά σε υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext), οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext), συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα και ραδιοφωνικές εκπομπές, υπηρεσίες αστρολογίας, παιχνίδια, ringtones, wallpapers κ.α.
Οι ΥΠΠ παρέχονται μέσω συγκεκριμένων προορισμών, ειδικότερα των αριθμοσειρών:
901 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 909 ΧΧΧ ΧΧΧΧ (υπηρεσίες ενηλίκων), 806 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 812 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 825 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 850 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 875 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 14 ΧΧΧ, 54 ΧΧΧ, 19 ΧΧΧ
Οι ΥΠΠ μπορεί να χρεώνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους

  • με ένα σταθερό ποσό ανά κλήση
  • με χρέωση ανά μονάδα χρόνου, με ή χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης
  • με ένα σταθερό κόστος ανά SMS/MMS κατά την αποστολή ή/και λήψη.

2. Πώς με προστατεύει η COSMOTE από ανεπιθύμητες χρεώσεις ΥΠΠ;
3. Ποιές επιλογές φραγής έχω για ΥΠΠ;
4. Πώς μπορώ να διαγραφώ από μια συνδρομητική υπηρεσία;
5. Με τί τρόπους διατίθεται οι ΥΠΠ μέσω SMS;
6. Τί είναι οι υπηρεσίες φωνής Τρίτων και ποιες είναι οι χρεώσεις;
7. Τι πρέπει να προσέχω κατά την εγγραφή μου σε ΥΠΠ;
8. Έχω απορία ή παράπονο σχετικά με τις ΥΠΠ. Πού μπορώ να απευθυνθώ;
9. Πού μπορώ να ενημερωθώ για τους κωδικούς SMS και τις χρεώσεις τους;
10. Πώς μπορώ να εγγραφώ σε συνδρομητικές υπηρεσίες ΥΠΠ;
11. Τι πρέπει να προσέχω κατά την εγγραφή μου σε ΥΠΠ;