Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης κινητής (ΥΠΠ) 


Mάθε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) που αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου, προς συγκεκριμένες αριθμοσειρές Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης.

Οι ΥΠΠ είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω προορισμών, ειδικότερα των αριθμοσειρών:

 • 901 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 909 ΧΧΧ ΧΧΧΧ (υπηρεσίες ενηλίκων)
 • 806 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 812 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 825 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 850 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 875 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 14 ΧΧΧ
 • 54 ΧΧΧ
 • 19 ΧΧΧ

Οι υπηρεσίες αυτές είναι συνήθως αυξημένης χρέωσης και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:
 • τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext)
 • οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext)
 • σύντομων μηνυμάτων (SMS)
 • πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS)
 • ενώ μπορεί να παρέχονται και μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Οι ΥΠΠ μπορεί να χρεώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:
 • με ένα σταθερό ποσό ανά κλήση
 • με χρέωση ανά μονάδα χρόνου, με ή χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης
 • με ένα σταθερό κόστος ανά SMS/MMS

Οι ΥΠΠ μέσω φωνής, δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από 20 λεπτά. Μετά τα 20 λεπτά ο Πάροχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να διακόψει τη σύνδεση.

Μάθε περισσότερα αναφορικά με τις Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας: ​Συμβουλές
Συστήνουμε στους συνδρομητές μας να διαβάζουν με προσοχή τους όρους & τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας και να ενημερώνονται αναλυτικά  για το είδος της υπηρεσίας (πχ. συνδρομητική) και τη χρέωσή της πριν επιλέξουν να την αγοράσουν.

Σε περίπτωση που έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για την εγγραφή τους σε υπηρεσία ή για τις χρεώσεις συνιστούμε να καλέσουν άμεσα την Εξυπηρέτηση Πελάτων Σταθερής & Κινητής Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ στο 13888 (ή 13818 για εταιρικούς πελάτες).Φραγή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Δες σχετικά στο Υπηρεσία φραγής ΥΠΠ κινητής.