Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
Γενική περιγραφή
Σύντομοι Κωδικοί

Οι Σύντομοι Κωδικοί  απευθύνονται σε φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους, την καλύτερη εμπειρία επικοινωνίας & εξυπηρέτησης καλώντας ένα ευκολομνημόνευτο αριθμό, από όλα τα δίκτυα, χωρίς αυξημένη χρέωση.

Επιχειρηματικοί κλάδοι που μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση ενός Συντόμου Κωδικού, για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, είναι:
 • Ιατρικές υπηρεσίες
 • Οδική βοήθεια
 • Αστικές - Υπεραστικές συγκοινωνίες
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Εθνικό Οδικό Δίκτυο
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Υπουργεία
 • Τράπεζες
 • Ράδιο Ταξί
 • Ενέργεια
 • Καύσιμα
Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης Σύντομων Κωδικών, με πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες, όπως:
 • Ενεργοποίηση του Σύντομου Κωδικού σε επιλεγμένες περιοχές (Νομούς)
 • Δρομολόγηση των κλήσεων προς το Σύντομο Κωδικό, βάσει της γεωγραφικής προέλευσης ή της ώρας πραγματοποίησης της κλήσης
 • Δυνατότητα εφαρμογής αυτοματοποιημένου εισαγωγικού μενού επιλογών από τον τελικό χρήστη (IVR).
 • Μηχανισμός αναμονής κλήσεων (call queuing)
 • Όριο ταυτόχρονων κλήσεων
 • SLAs
Η λειτουργία του Σύντομου Κωδικού μπορεί να συνδυαστεί και με λύσεις εξυπηρέτησης κλήσεων μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
 
Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης
Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) είναι οι υπηρεσίες περιεχομένου που παρέχονται μέσω κλήσης σε συγκεκριμένους προορισμούς, ειδικότερα των αριθμοσειρών :
 • 901 xxx xxxx
 • 909 xxx xxxx
 • 806 xxx xxxx
 • 812 xxx xxxx
 • 825 xxx xxxx
 • 850 xxx xxxx
 • 875 xxx xxxx
 • 14xxx
 • 190-195xx, 198(0-5)x και 54xxx
Οι υπηρεσίες αυτές είναι αυξημένης χρέωσης και μπορεί να χρεώνονται είτε με ένα σταθερό ποσό ανά κλήση, είτε με χρέωση ανά μονάδα χρόνου με ή χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης.

Οι ΥΠΠ περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες :
 
Τηλεηχοπληροφόρηση
Οι υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης προσφέρονται από εταιρείες ή ιδιώτες στους καταναλωτές, ώστε να επικοινωνούν με βάσεις γνώσεων, στοιχείων, δεδομένων, πληροφοριών ή άλλης φύσης υπηρεσιών.
 
Τηλεψηφοφοριών (Televoting)
Η υπηρεσία Τηλεψηφοφοριών δίνει σε εταιρείες και ιδιώτες τη δυνατότητα να διεξάγουν τηλεψηφοφορίες, έρευνες, δημοσκοπήσεις κ.λπ.
Κύριο πλεονέκτημα της εν λόγω υπηρεσίας είναι ότι μπορεί να καταγράψει μεγάλο όγκο τηλεφωνικών κλήσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματα να γίνουν άμεσα γνωστά.
 
Οι εταιρείες ή οι ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν ΥΠΠ μέσω συνεργασίας με τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στους συνδρομητές όλων των δικτύων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν τη σχετική άδεια από την ΕΕΤΤ.
Υπηρεσία Διαχείρισης Ραντεβού Μονάδων Υγείας
Η υπηρεσία Διαχείρισης Ραντεβού Μονάδων Υγείας αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης & εξυπηρέτησης πρωινών & απογευματινών ραντεβού σε κλινικές/ιατρούς για τα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας.

Κύρια πλεονεκτήματα :
 • Εξυπηρέτηση 24/7/365 μέσω φωνητικού αυτοματοποιημένου συστήματος
 • Υποστήριξη από Call Center στις περιπτώσεις μη αποτελεσματικής αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης
 • Μεγάλος Όγκος Κλήσεων
 • Μηδενικός χρόνος αναμονής
 • Πλήθος στατιστικών & αναφορών πολλαπλών επιπέδων
Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!