Μητρώο 11

Μητρώο άρθρου 11 Ν. 3471/2006

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο («Μητρώο») με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ' ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.

Η εγγραφή στο Μητρώο αφορά την διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων για διαφημιστικούς σκοπούς και όχι άλλα είδη επικοινωνίας, όπως πχ το email ή το SMS.

Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους συνδρομητές με σκοπό την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και ο οποίος έχει την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπ' όψη του σε οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια του διενεργείται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Σταθερή και Κινητή: Ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 11

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE τηρούν το Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006, στο οποίο καταχωρούνται οι αριθμοί τηλεφωνικών συνδέσεων των πελατών τους που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι πελάτες σταθερής ή κινητής που επιθυμούν να καταχωρηθεί η τηλεφωνική τους σύνδεση στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν σε αυτό:

 • με αίτησή τους σε οποιοδήποτε Κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ή
 • καλώντας στο 13888 (Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών) ή στο 13818 (Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών), ή
 • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή
 • Μέσω της εφαρμογής για κινητά (mobile application) COSMOTE/What’s Up/Frog (ανάλογα με την σύνδεση σας), στο προφίλ συνδρομητή, ενότητα «Προσωπικά δεδομένα» - «Διαφημιστικές επικοινωνίες»
 • Μέσω του Site www.cosmote.gr στην ενότητα My Cosmote - «Συχνές επιλογές» - «Προσωπικά δεδομένα» - «Διαφημιστική επικοινωνία»
Οι πελάτες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της σύνδεσής τους από το Μητρώο, προκειμένου να λαμβάνουν κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας αίτημα διαγραφής από αυτό με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Σημείωση:  Η επιλογή σας αναφορικά με τo Μητρώο καταχωρείται άμεσα από τον ΟΤΕ και την COSMOTE στα συστήματά τους. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι διαφημιζόμενες εταιρείες αναζητούν κατά κανόνα το Μητρώο σε τακτά χρονικά διαστήματα, πχ ενός μηνός, ενδέχεται να δεχθείτε διαφημιστικές κλήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εγγραφή της σύνδεσής σας στο Μητρώο. Για παράδειγμα εάν ένας συνδρομητής καταχωρήσει την σύνδεσή του στο Μητρώο στις 15/3, αλλά ο διαφημιζόμενος αναζήτησε το Μητρώο στις 13/3, η σύνδεση του συνδρομητή δεν θα περιλαμβάνεται στο αρχείο που παρέλαβε ο διαφημιζόμενος, με αποτέλεσμα ο συνδρομητής να λάβει για περιορισμένο χρονικό διάστημα διαφημιστικές κλήσεις.

Επιπλέον διευκρινήσεις:
 1. Το Μητρώο περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς και χορηγείται σε τρίτους ενδιαφερόμενους (π.χ. άλλους παρόχους, διαφημιστικές εταιρείες κ.τ.λ.) κατόπιν σχετικής τους αίτησης.
 2. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006.
 3. Σε περίπτωση που η σύνδεση πελάτη παύει να είναι ενεργή στο δίκτυο ΟΤΕ/ COSMOTE, αυτή διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο. Στην περίπτωση φορητότητας σε δίκτυο άλλου παρόχου, ο συνδρομητής επιλέγει εκ νέου αναφορικά με την καταχώρηση ή μη της σύνδεσής του στο Μητρώο.
 4. Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνδεσής σας σε νέο συνδρομητή, ο νέος συνδρομητής καλείται να επιλέξει εκ νέου αναφορικά με την καταχώρηση ή μη της σύνδεσής του στο Μητρώο.
 5. Σε περίπτωση αλλαγής της σύνδεσής κινητής τηλεφωνίας σας από καρτοκινητό σε συμβόλαιο (pre2post) και το αντίστροφο, ο συνδρομητής καλείται να επιλέξει εκ νέου αναφορικά με την καταχώρηση ή μη της σύνδεσής του στο Μητρώο.
 6. Η εγγραφή στο Μητρώο αφορά μόνο την λήψη διαφημιστικών κλήσεων και δεν περιορίζει τυχόν αίτημα του συνδρομητή να λαμβάνει τηλεφωνικά (ή με άλλο τρόπο) ενημέρωση αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ΟΤΕ και/ή της COSMOTE.
 7. Η εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 11 για τις εταιρικές συνδέσεις, πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνδρομητή.
 8. Η εγγραφή μιας σύνδεσης στο Μητρώο αποκλείει την διενέργεια οποιασδήποτε τηλεφωνικής κλήσης για διαφημιστικούς σκοπούς στην σύνδεση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδρομητής δεν θα ενημερωθεί ούτε για τυχόν προσφορές, ή προγράμματα της ΟΤΕ/COSMOTE που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρουν. Για τον λόγο αυτό είναι διαθέσιμη μια επιπλέον επιλογή, αυτή της εγγραφής στο Μητρώο αλλά με εξαίρεση κλήσεων από ΟΤΕ/COSMOTE. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνο οι ΟΤΕ/COSMOTE θα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον συνδρομητή στην σύνδεσή του, προκειμένου αυτός να ενημερώνεται για τυχόν νέα και προσφορές από τις εταιρείες ΟΤΕ/COSMOTE.
 9. Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής διαχειρίζεται πολλαπλές συνδέσεις μέσω των ψηφιακών καναλιών (app & Site), οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικά ΑΦΜ αποστέλλεται SMS με χρήση 6-ψηφιου κωδικού μιας χρήσης (One time PIN) με σκοπό την καταχώρηση των επιλογών αναφορικά με το Μητρώο. Σε αυτή την περίπτωση θα στέλνεται και ενημερωτικό SMS μετά την ολοκλήρωση της μεταβολής στην σύνδεση που αυτή αφορά. Αν οι αλλαγές αφορούν σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας, το OTP θα κοινοποιείται μέσω αυτοματοποιημένης εισερχόμενης κλήσης.
Πώς χορηγείται το Μητρώο σε ενδιαφερόμενους τρίτους

Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις πελατών, οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την εξαγωγή του Μητρώου, έχουν ολοκληρωμένο αίτημα εγγραφής τους σε αυτό. Η πρόσβαση στο Μητρώο, από τους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά το πρόσφατο επικαιροποιημένο Μητρώο και να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του άρθρου 11 του νόμου 3471/2006.

Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης του Μητρώου σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και υπογεγραμμένη να την αποστείλουν με email στη διεύθυνση MITROO11@cosmote.gr μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα).

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006

Στη συνέχεια αποστέλλεται  στους ενδιαφερόμενους ο κωδικός αίτησής τους και ένας 16ψήφιος κωδικός.  Με χρήση των δύο κωδικών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το μητρώο από «ειδική» ιστοσελίδα του ΟΤΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση MITROO11@cosmote.gr.
 
 
Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης του Μητρώου κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και υπογεγραμμένη να την αποστείλουν με email στη διεύθυνση MITROO11@cosmote.gr μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα).  
 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006
 
Το Μητρώο θα σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση MITROO11@cosmote.gr.