Νέο μειωμένο τέλος κινητής
και απαλλαγή για νέους έως 29 ετών
  Δήλωση κινητού για απαλλαγή
Νέο μειωμένο Τέλος Κινητής Τηλεφωνίας
Από 01/01/2022, το τέλος κινητής τηλεφωνίας μειώνεται για όλους τους συνδρομητές κινητής, τόσο συμβολαίου όσο και καρτοκινητής.

Έτσι οι συνδρομητές συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου θα δουν στους μηνιαίους λογαριασμούς τους νέο μειωμένο τέλος κινητής τηλεφωνίας με ενιαίο συντελεστή 10% (προ ΦΠΑ), ανεξαρτήτως από το ύψος του λογαριασμού.

Αντίστοιχα το τέλος κινητής τηλεφωνίας για συνδρομητές καρτοκινητής (COSMOKAPTA – WHAT’S UP - FROG) μειώνεται από 12% σε 10%, ομοίως και για συνδρομητές COSMOTE Neo.
 
Απαλλαγή τέλους κινητής για νέους από 15 έως 29 ετών
Είσαι νέος έως 29 ετών; Δεν έχεις πλέον τέλος κινητής! Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι, από 10/01/2022, να εγγραφείς στην ειδική εφαρμογή Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας του gov.gr (https://mobilefees.gov.gr/).

Έτσι, μετά την απαλλαγή θα δεις μειωμένο το λογαριασμό στο συμβόλαιο σου, ενώ αν είσαι χρήστης καρτοκινητής θα δεις να μπαίνει στο υπόλοιπο σου το ακριβές ποσό που ανανεώνεις.
Η δυνατότητα απαλλαγής ισχύει για ένα αριθμό ανά δικαιούχο, στην πρώτη τιμολόγηση στα συμβόλαια ή στην επόμενη ανανέωση στη καρτοκινητή.  
Συχνές ερωτήσεις
1. Πότε μπορώ να δηλώσω το κινητό μου, για να επωφεληθώ της απαλλαγής τέλους     κινητής;
Από 10/01/22 μπορείς να δηλώσεις τον αριθμό του κινητού, που επιθυμείς να επωφεληθεί της απαλλαγής του τέλους.

Κατά τις δέκα πρώτες ημέρες λειτουργίας του Μητρώου, η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη στα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:
  • Πρώτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 0
  • Δεύτερη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 1
  • Τρίτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 2
  • Τέταρτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 3
  • Πέμπτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 4
  • Έκτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 5
  • Έβδομη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 6
  • Όγδοη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 7
  • Ένατη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 8
  • Δέκατη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 9


Στη συνέχεια η πρόσβαση θα είναι δυνατή σ’ όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
2. Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Μπορείς να υποβάλλεις αίτηση:
α) ηλεκτρονικά, στο ακόλουθο link (https://mobilefees.gov.gr/), του gov.gr με τη χρήση των προσωπικών σου κωδικών TAXISnet. Για την αίτηση θα χρειαστείς, το ΑΜΚΑ σου και το κινητό για το οποίο θα κάνεις την δήλωση απαλλαγής, ώστε να λάβεις έναν προσωρινό κωδικό (ΟΤΡ) στο κινητό αυτό και να οριστικοποιήσεις την αίτησή σου.

β) με φυσική παρουσία στα Κ.Ε.Π..
3. Μπορώ να δηλώσω περισσότερους από έναν αριθμούς κινητού τηλεφώνου στο     Μητρώο;
Όχι, στο Μητρώο μπορεί να δηλωθεί ένας μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου ανά δικαιούχο.

Αν έχεις την επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων δικαιούχων μπορείς να αιτηθείς την απαλλαγή για κάθε έναν από αυτούς, δηλώνοντας τους αντίστοιχους αριθμούς κινητού τηλεφώνου.
4. Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Μητρώο από δύο ή     περισσότερα άτομα;
Όχι, κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Μητρώο από ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.
5. Τι γίνεται αν ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιώ δεν είναι      καταχωρισμένος στο όνομά μου /ΑΦΜ μου στον πάροχο;
Δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνεις στο Μητρώο να είναι καταχωρισμένος στο όνομά σου / ΑΦΜ σου στον πάροχο.
6. Μετά από πόσο καιρό θα ενεργοποιηθεί η απαλλαγή του τέλους κινητής, αφού     δηλώσω το κινητό μου;
Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η δήλωση στην εφαρμογή gov.gr, το αίτημά σου, μεταφέρεται στην COSMOTE, ώστε να εξαιρεθεί η σύνδεση από την εφαρμογή τέλους κινητής. Επομένως, από την επόμενη τιμολόγηση, ανανέωση χρόνου ομιλίας ή ανανέωση του πλάνου ή/και αγοράς extra πακέτων για συνδρομητές COSMOTE Neo, θα επωφεληθείς από την απαλλαγή του τέλους.
7. Σε περίπτωση μεταφοράς της γραμμής από άλλο πάροχο (φορητότητα), τι ισχύει;
Εάν επωφελείσαι ήδη της απαλλαγής του τέλους κινητής και μεταφέρεις τη σύνδεσή σου από άλλο πάροχο στην COSMOTE, μεταφέρεται αυτόματα και η απαλλαγή και θα ισχύει από την επόμενη τιμολόγηση του προγράμματός σου, την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας της καρτοκινητής σου ή την επόμενη ανανέωση του COSMOTE Neo πλάνου σου.
8. Τι ισχύει αν μεταβιβάσω τον αριθμό μου σε άλλο συνδρομητή;
Η απαλλαγή δεν ισχύει πλέον, αλλά ο νέος συνδρομητής μπορεί, εφόσον πληροί τα κριτήρια, να εγγραφεί εκ νέου στο Μητρώο και να αιτηθεί την απαλλαγή.
9. Τι ισχύει αν αλλάξω πρόγραμμα;
Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει.
10. Τι ισχύει αν μετατρέψω το καρτοκινητό μου σε συμβόλαιο ή ΚαρτοΣυμβόλαιο και το       αντίστροφο;
Αν είσαι ήδη δικαιούχος της απαλλαγής, η απαλλαγή μεταφέρεται στο νέο Συμβόλαιο, ΚαρτοΣυμβόλαιο ή στο Καρτοκινητό σου.
11. Τι ισχύει αν αλλάξω αριθμό κινητού;
Αν αλλάξεις αριθμό κινητού, η απαλλαγή δεν ισχύει πλέον. Αν επιθυμείς να τη διατηρήσεις, θα πρέπει να ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία και να δηλώσεις τον νέο σου αριθμό στο Μητρώο του gov.gr.
13. Πότε σταματάει να ισχύει η απαλλαγή;
Στο τέλος του ημερολογιακού έτους που γίνεσαι 30 ετών βάσει του έτους γέννησής σου, η απαλλαγή σταματάει να ισχύει και εφαρμόζεται Τέλος Κινητής 10%. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθείς με SMS από το Μητρώο.

Επίσης, αν αλλάξεις αριθμό κινητού και δεν τον δηλώσεις ξανά στο Μητρώο, η απαλλαγή διαγράφεται, όπως και στην περίπτωση που τερματιστεί ή σύνδεσή σου.
14. Τι ισχύει σε περιπτώσεις οικογενειακού σχήματος ;
Σε ένα οικογενειακό σχήμα, η απαλλαγή τελών κινητής ισχύει ανά σύνδεση.

Δηλαδή, μπορεί ένα ή και περισσότερα μέλη του σχήματος να δικαιούται απαλλαγή τελών κινητής αρκεί οι χρήστες να είναι δικαιούχοι απαλλαγής και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του gov.gr.
15. Εφαρμόζεται τέλος κινητής στην υπηρεσία Easy transfer ;
Η χρέωση τελών κινητής στις περιπτώσεις μεταφοράς ποσού μέσω της υπηρεσίας Easy Transfer από συμβόλαιο σε καρτοκινητό, εξαρτώνται απο την ηλικία του συνδρομητή που λαμβάνει το ποσό (prepaid).

Για παράδειγμα :

Συνδρομητής συμβολαίου (ανεξαρτήτως ηλικίας) αποστέλλει 10€ μέσω της υπηρεσίας easy transfer σε καρτοκινητό:

A. Εάν ο συνδρομητής του καρτοκινητού που λαμβάνει το ποσό είναι δικαιούχος απαλλαγής και εγγεγραμμένος στο Μητρώο του gov.gr, τότε ο δότης (συμβόλαιο) δεν χρεώνεται τέλος κινητής στο μηνιαίο λογαριασμό του.

Β. Εάν ο συνδρομητής του καρτοκινητού δεν είναι δικαιούχος απαλλαγής, τότε ο δότης (συμβόλαιο) χρεώνεται τέλος κινητής 10% της αξίας της συναλλαγής easy transfer στο μηνιαίο λογαριασμό του.
16. Τι ισχύει με την απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας λόγω ηλικίας στα       επαγγελματικά προγράμματα;
Η απαλλαγή δεν σχετίζεται με το είδος προγράμματος. Για παράδειγμα, φυσικό πρόσωπο συνδρομητής / χρήστης εταιρικής σύνδεσης μπορεί βάσει της διαδικασίας να έχει απαλλαγή Τελών κινητής τηλεφωνίας για την εταιρική σύνδεση – που χρεώνεται στην εταιρεία.
17. Τι ισχύει με την απαλλαγή σε SPLIT BILL συνδέσεις επαγγελματικών συμβολαίων;
Η απαλλαγή που τυχόν ισχύει για το φυσικό πρόσωπο της σύνδεσης (χρήστης – υπάλληλος) εφαρμόζεται στο λογαριασμό του χρήστη αλλά και στο λογαριασμό της εταιρείας.