Με 1 ή 2 κανάλια Φωνής

Τηλεφωνική Γραμμή με 1 ή 2 κανάλια Φωνής 
 

Τηλεφωνική Γραμμή με 1 ή 2 κανάλια Φωνής Τιμή
Νέα Τηλεφωνική Γραμμή 17,13€ / μήνα
Αλλαγή Αριθμού 19,10€ εφάπαξ χρέωση
Μεταφορά Τηλεφωνικής Γραμμής μέσα στο ίδιο κτίριο 19,10€ εφάπαξ χρέωση
Νέα Τηλεφωνική Γραμμή με 2 κανάλια Φωνής * 21,69€ / μήνα
Μεταφορά Τηλεφωνικής Γραμμής με 2 κανάλια Φωνής μέσα στο ίδιο κτίριο 36,38€ εφάπαξ χρέωση
Μεταφορά Τηλεφωνικής Γραμμής 36,38€ εφάπαξ χρέωση
Μεταφορά Τηλεφωνικής Γραμμής με 2 κανάλια Φωνής 54,58€ εφάπαξ χρέωση

* Μάθε περισσότερα εδώ.

*Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%  και το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%
 Τα εφάπαξ τέλη δεν υπόκεινται σε Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.
 

Πώς να το αποκτήσεις

Για να τα αποκτήσετε, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE στο 13818 ή πατώντας εδώ.