Συνεργαζόμενες Χώρες & Δίκτυα

Συνεργαζόμενες Χώρες & Δίκτυα

Η COSMOTE, αναγνωρίζει τις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, και προσφέρει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της την Yπηρεσία Περιαγωγής (Roaming) και στις πέντε ηπείρους. Όταν λοιπόν είστε εκτός Ελλάδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε τηλέφωνο στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, εφόσον βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του δικτύου με το οποίο η COSMOTE έχει συνεργασία.
 

Αναζήτηση Υπηρεσιών Περιαγωγής

facebook
instagram
youtube
twitter