Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE AE (Data Privacy Notice)
Η προστασία των δεδομένων σας είναι για εμάς προτεραιότητα. Εμείς, στον ΟΤΕ και την COSMOTE καταλαβαίνουμε πλήρως το πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το κείμενο αυτό αφορά τόσο τους συνδρομητές, όσο και τους χρήστες των συνδέσεων σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με περιαγωγή (roamers). Επίσης, αφορά τους καλούμενους από τους συνδρομητές ΟΤΕ/COSMOTE συνδρομητές άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Γι' αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των δεδομένων σας.
1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; και
2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
4. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς;
5. Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
6. Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
7. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
9. Ενημερώσεις Προστασίας Δεδομένων ανά Υπηρεσία
10. Δημιουργία ατομικού/εταιρικού προφίλ
Συχνές ερωτήσεις
Ποια είναι η τελευταία έκδοση της Γενικής Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;
Η Γενική Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 28/07/2022. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο (pdf) εδώ.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
 • Γίνεται αναφορά σε επεξεργασία δεδομένων συνδρομητών άλλων παρόχων καθώς και χρηστών που χρησιμοποιούν το δίκτυο με περιαγωγή
 • Προστέθηκαν νέες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • Περιγράφονται διεξοδικότερα οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και προστέθηκαν αναλυτικές περιγραφές νέων σκοπών επεξεργασίας
 • Καταγράφηκαν αναλυτικότερα οι χρόνοι διατήρησης δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Άλλαξε ο τρόπος ταυτοποίησης κατά την άσκηση δικαιωμάτων.
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχει αναλυτική παράθεση των αλλαγών που επήλθαν με την τελευταία τροποποίηση:
 
Ενότητα στο site Αλλαγές
Εισαγωγή (ποιους αφορά η ενημέρωση) Προστέθηκε αναφορά σε όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με περιαγωγή (roamers), καθώς και στους καλούμενους συνδρομητές άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, οι οποίοι δέχονται κλήσεις από τους συνδρομητές ΟΤΕ/COSMOTE
Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; (Άρθρα 1 & 2 στο κείμενο) Προστέθηκε αναλυτικότερη περιγραφή των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, καθώς και νέες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (δεδομένα προωθητικών ενεργειών, δεδομένα από έρευνες, μηνύματα στον τηλεφωνητή, sms που δεν παραδόθηκαν κ.α.)
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 3) Αναλυτικότερη περιγραφή των σκοπών επεξεργασίας. Ειδικότερα: α) περιγράφηκαν αναλυτικά οι επεξεργασίες που διενεργούμε με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασής σας β) περιγράφηκε αναλυτικότερα ο τρόπος διενέργειας πιστοληπτικού ελέγχου με βάση το έννομο συμφέρον των ΟΤΕ και COSMOTE, ιδίως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο πιστοληπτικός έλεγχος με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα συστήματα των ΟΤΕ και COSMOTE (πχ επειδή ο συγκεκριμένος υποψήφιος συνδρομητής δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν συνδρομητής ΟΤΕ/COSMOTE) γ) προστέθηκε αναφορά στην επεξεργασία που πραγματοποιείται μέσω των κλειστών κυκλωμάτων CCTV στα καταστήματα του δικτύου μας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω της δειγματοληπτικής ακρόασης των καταγεγραμμένων επικοινωνιών δ) προστέθηκε αναφορά στην επεξεργασία που πραγματοποιείται με σκοπό την καταβολή έκτακτων παροχών στους συνδρομητές μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ε) προστέθηκε αναλυτικότερη περιγραφή των περιπτώσεων συμβατής περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και προστέθηκε η περίπτωση της αξιοποίησης των ανώνυμων ή/και συγκεντρωτικών δεδομένων για σκοπούς προαγωγής της επιστημονικής έρευνας, καθώς και για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς; (Άρθρο 4) Έγιναν φραστικές βελτιώσεις
Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 5) Έγιναν φραστικές κυρίως βελτιώσεις
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 6) Περιγράφονται αναλυτικότερα οι χρόνοι διατήρησης ανά σκοπό επεξεργασίας και προστέθηκαν οι χρόνοι διατήρησης των Δεδομένων και Θέσης που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς πρόληψης της τηλεπικοινωνιακής απάτης, των Δεδομένων Κίνησης και Θέσης που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς διαβίβασης στις αρμόδιες Αρχές (αστυνομικές και εισαγγελικές) , των Μηνυμάτων του τηλεφωνητή, των Μηνυμάτων (SMS/MMS), τα οποία δεν παραδόθηκαν στον παραλήπτη, των ηχογραφημένων κλήσεων και των Δεδομένων Ερευνών.
Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας; (Άρθρο 7) Δεν έγιναν αλλαγές
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 8) Αφαιρέθηκε η αναφορά στην υποβολή αντίγραφου ταυτότητας.
 
Τί είναι το GDPR και τί αλλάζει για εμάς τους πολίτες;
Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation). Σκοπός του GDPR είναι η προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το GDPR καθορίζει και καθιερώνει, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα συλλέγουν, χειρίζονται και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το GDPR αφορά όλους τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών.

Για εμάς τους πολίτες, ορίζεται νομικό πλαίσιο με ενισχυμένα δικαιώματα, όπως:
 • Δικαίωμα πρόσβασης: υπάρχει ξεκάθαρη και αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα και την επεξεργασία τους
 • Δικαίωμα στη λήθη: υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η διαγραφή των δεδομένων (υπό κάποιες προϋποθέσεις)
 • Φορητότητα: υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η μεταφορά των δεδομένων (όπου αυτό εφαρμόζεται)
 • Ειδική πρόβλεψη για την προστασία των δεδομένων των παιδιών π.χ. όταν η υπηρεσία προσφέρεται απευθείας στο παιδί, η επεξεργασία είναι νόμιμη αν είναι τουλάχιστον 16 ετών ή υπάρχει η συναίνεση του κατόχου της γονικής μέριμνας.
Τι μέτρα λαμβάνουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για τη προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;
Η COSMOTE λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cosmote.gr/dataprivacypolicy και στους Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BCRP) https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/asfaleia_plhroforiwn_kai_prostasia_proswpikwn_dedomenwn.html
Η Germanos συμμορφώνεται με τις οδηγίες της COSMOTE σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται εδώ
Τι μπορώ να κάνω αν δεν θέλω να λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω sms ή/και e-mail);
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία μας χορηγείτε κατά την σύναψη της σύμβασής μας ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας καθώς και οι αριθμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που διατηρείτε στο δίκτυο ΟΤΕ και COSMOTE ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE με σκοπό την επικοινωνία για την διαφήμιση/προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3471/2006). Έτσι, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μπορούν να σας προωθούν διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω SMS, emails, push notifications, κτλ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια παλαιότερη συναλλαγή. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς, μπορείτε:
 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818
 • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us
Τέλος, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, όπως περιγράφετε εδώ.
Πώς ο Όμιλος ΟΤΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πρώην εργαζομένων του;
Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα, ως πρώην εργαζομένων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, τυγχάνουν επεξεργασίας από τις εν λόγω Εταιρείες, ως υπεύθυνες επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των διατάξεων της σχετικής ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να βρείτε εδώ.