Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ)
 
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

Η επικοινωνία της εταιρείας μας με την πλατφόρμα ΗΕΔ γίνεται μέσω της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
cosmote.specialissues@ote.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτά παράπονα/καταγγελίες που δεν υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΗΕΔ. Κατά συνέπεια παράπονα/καταγγελίες που αποστέλλονται απευθείας στην ανωτέρω διεύθυνση και δεν υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΗΕΔ δεν θα απαντώνται

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας με όλους τους υπόλοιπους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινώνησε μαζί μας».