0 Προϊόντα

Το καλάθι είναι άδειο

Τέλη

-

Εφάπαξ Χρέωση

-

Μηνιαίο Πάγιο

-

COSMOTE Double Play με TV (14)
{"event":"productImpressions","ecommerce":{"currencyCodes":"EUR","impressions":[{"id":"prod2260046_prod","name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"39.90","brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":1},{"id":"prod2260048_prod","name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","price":"48.90","brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":2},{"id":"prod3100041_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"43.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":3},{"id":"prod3100043_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":"52.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":4},{"id":"prod2260057_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"50.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Mesh WiFi","list":"Listing Page","position":5},{"id":"prod2260059_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":"59.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Mesh WiFi","list":"Listing Page","position":6},{"id":"prod3100040_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"43.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":7},{"id":"prod3100042_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":"52.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":8},{"id":"prod2910083_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"50.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":9},{"id":"prod3610046_prod","name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"52.90","brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":10},{"id":"prod2910084_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":"59.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":11},{"id":"prod3610047_prod","name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","price":"62.90","brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":12}]}}
{"event":"view_item_list","ecommerce":{"items":[{"item_id":"prod2260046_prod","item_name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","price":39.9,"item_brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":1,"quantity":1},{"item_id":"prod2260048_prod","item_name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","price":48.9,"item_brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":2,"quantity":1},{"item_id":"prod3100041_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":43.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":3,"quantity":1},{"item_id":"prod3100043_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":4,"quantity":1},{"item_id":"prod2260057_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":50.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Mesh WiFi","item_category2":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":5,"quantity":1},{"item_id":"prod2260059_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":59.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Mesh WiFi","item_category2":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":6,"quantity":1},{"item_id":"prod3100040_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":43.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":7,"quantity":1},{"item_id":"prod3100042_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":8,"quantity":1},{"item_id":"prod2910083_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":50.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":9,"quantity":1},{"item_id":"prod3610046_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":10,"quantity":1},{"item_id":"prod2910084_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":59.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":11,"quantity":1},{"item_id":"prod3610047_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","price":62.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":12,"quantity":1}],"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV"}}
COSMOTE
Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack
 • έως 50 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
39,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod2260046_prod","name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"39,90","brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod2260046_prod","item_name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","price":39.9,"item_brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":1,"quantity":0}]}}
COSMOTE
Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack
 • έως 50 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • Aποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο
   
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
48,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod2260048_prod","name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","price":"48,90","brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod2260048_prod","item_name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","price":48.9,"item_brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":2,"quantity":0}]}}
COSMOTE
Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack
 • έως 100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
43,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3100041_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"43,90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod3100041_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":43.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":3,"quantity":0}]}}
Δώρο 2 μήνες
Δώρο 2 μήνες
Δώρο 2 μήνες
Προσφορά
COSMOTE
Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack
 • έως 100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • Aποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο
   
   
   
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
52,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3100043_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":"52,90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod3100043_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":4,"quantity":0}]}}
COSMOTE
Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack
 • έως 200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES
 • Δωρεάν εξελιγμένης τεχνολογίας router μαζί με mesh extender
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
50,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod2260057_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"50,90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Mesh WiFi","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod2260057_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":50.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Mesh WiFi","item_category2":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":5,"quantity":0}]}}
COSMOTE
Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack
 • έως 200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • Aποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο
 • Δωρεάν ασύρματο router τελευταίας τεχνολογίας
   
   
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
59,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod2260059_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":"59,90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Mesh WiFi","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod2260059_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":59.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Mesh WiFi","item_category2":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":6,"quantity":0}]}}
Προσφορά
COSMOTE
Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES
   
   
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
43,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3100040_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"43,90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod3100040_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":43.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":7,"quantity":0}]}}
Δώρο 2 μήνες
Δώρο 2 μήνες
Δώρο 2 μήνες
Προσφορά
COSMOTE
Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • Aποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο
   
   
   
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
52,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3100042_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":"52,90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod3100042_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":8,"quantity":0}]}}
Προσφορά
COSMOTE
Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES
 • Δωρεάν εξελιγμένης τεχνολογίας router μαζί με mesh extender
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
50,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod2910083_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"50,90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod2910083_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":50.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":9,"quantity":0}]}}
Νέο
COSMOTE
Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  300 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES
 • Δωρεάν εξελιγμένης τεχνολογίας router μαζί με mesh extender
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
52,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3610046_prod","name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"52,90","brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod3610046_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":10,"quantity":0}]}}
Προσφορά
COSMOTE
Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • Aποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
59,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod2910084_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":"59,90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod2910084_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":59.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":11,"quantity":0}]}}
Νέο
COSMOTE
Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  300 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • Το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV
Τα οφέλη συνοπτικά:
 • Απεριόριστη Ομιλία
 • Aποκλειστικό αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
62,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3610047_prod","name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","price":"62,90","brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","position":"1"}]}}}
{"event":"select_item","ecommerce":{"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","items":[{"item_id":"prod3610047_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","price":62.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","index":12,"quantity":0}]}}
{"event":"productImpressions","ecommerce":{"currencyCodes":"EUR","impressions":[{"id":"prod2260046_prod","name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"39.90","brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":1},{"id":"prod2260048_prod","name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","price":"48.90","brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":2},{"id":"prod3100041_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"43.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":3},{"id":"prod3100043_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":"52.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":4},{"id":"prod2260057_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"50.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Mesh WiFi","list":"Listing Page","position":5},{"id":"prod2260059_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":"59.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Mesh WiFi","list":"Listing Page","position":6},{"id":"prod3100040_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"43.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":7},{"id":"prod3100042_prod","name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":"52.90","brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":8},{"id":"prod2910083_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"50.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":9},{"id":"prod3610046_prod","name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":"52.90","brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":10},{"id":"prod2910084_prod","name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":"59.90","brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":11},{"id":"prod3610047_prod","name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","price":"62.90","brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","category":"COSMOTE Double Play με TV","list":"Listing Page","position":12}]}}
{"event":"view_item_list","ecommerce":{"items":[{"item_id":"prod2260046_prod","item_name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","price":39.9,"item_brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":1,"quantity":1},{"item_id":"prod2260048_prod","item_name":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","price":48.9,"item_brand":"COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":2,"quantity":1},{"item_id":"prod3100041_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":43.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":3,"quantity":1},{"item_id":"prod3100043_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":4,"quantity":1},{"item_id":"prod2260057_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":50.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Mesh WiFi","item_category2":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":5,"quantity":1},{"item_id":"prod2260059_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":59.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Mesh WiFi","item_category2":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":6,"quantity":1},{"item_id":"prod3100040_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":43.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":7,"quantity":1},{"item_id":"prod3100042_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":8,"quantity":1},{"item_id":"prod2910083_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":50.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":9,"quantity":1},{"item_id":"prod3610046_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","price":52.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Cinema Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":10,"quantity":1},{"item_id":"prod2910084_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","price":59.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":11,"quantity":1},{"item_id":"prod3610047_prod","item_name":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","price":62.9,"item_brand":"COSMOTE Fiber 300 Unlimited plus TV Full Pack","item_category":"COSMOTE Double Play με TV","item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV","item_variant":"","index":12,"quantity":1}],"item_list_name":"COSMOTE Double Play με TV"}}