Ισοδύναμη Πρόσβαση για ΑμΕΑ

Ο Όμιλος ΟΤΕ, αναφορικά με την ισοδύναμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει:

COSMOTE ΑΕ

Πρόσβαση στην πληροφορία: Στο επίσημο Site της εταιρίας μας (www.cosmote.gr) δίνεται δυνατότητα αλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς, αλλαγής αντίθεσης, αντιστροφής χρωμάτων, αλλαγής φόντου, για πελάτες με προβλήματα όρασης. Σύντομα θα παρέχεται η υπηρεσία video call στη νοηματική.

Φυσική προσβασιμότητα : Δυνατότητα φυσικής πρόσβασης για πελάτες σε αναπηρικά αμαξίδια σε καταστήματα και χρήση στο 60% των κοινόχρηστων τηλεφώνων.

ΟΤΕ ΑΕ

Πρόσβαση στην πληροφορία: Στο επίσημο Site της εταιρίας μας (www.cosmote.gr) δίνεται δυνατότητα αλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς, αλλαγής αντίθεσης, αντιστροφής χρωμάτων, αλλαγής φόντου, για πελάτες με προβλήματα όρασης. Σύντομα θα παρέχεται η υπηρεσία video call στη νοηματική.

Φυσική προσβασιμότητα : Δυνατότητα φυσικής πρόσβασης για πελάτες σε αναπηρικά αμαξίδια σε καταστήματα και χρήση στο 60% των κοινόχρηστων τηλεφώνων.

Συσκευές: Ειδικές ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές συσκευές σε ανταγωνιστικές τιμές με μεγάλα πλήκτρα, υψηλή ένταση, οπτική ένδειξη εισερχόμενης κλήσης και πλήκτρο SOS (OSIO OSW-4760 15,90€ , DORO PHONR EASY 311C).

Λοιπές παροχές: Προτεραιότητα στην αρχική σύνδεση και στην αποκατάσταση τηλεφωνικής σύνδεσης, δωρεάν παροχή υπηρεσίας επιλεκτικής φραγής εξερχομένων κλήσεων, ατελής πληροφόρηση του ύψους του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής χρέωσης σε διάφορες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.