0 Προϊόντα

Το καλάθι είναι άδειο

Τέλη

-

Εφάπαξ Χρέωση

-

Μηνιαίο Πάγιο

-

Προγράμματα Business Double Play (18)
{"event":"productImpressions","ecommerce":{"currencyCodes":"EUR","impressions":[{"id":"prod3160028_prod","name":"CΟSMOTE Business Double Play Basic","price":"0","brand":"CΟSMOTE Business Double Play Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":1},{"id":"prod3160032_prod","name":"COSMOTE Business Double Play Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Double Play Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":2},{"id":"prod3160029_prod","name":"COSMOTE Business Double Play Highspeed Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Double Play Highspeed Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":3},{"id":"prod3160033_prod","name":"COSMOTE Business Double Highspeed Full","price":"0","brand":"COSMOTE Business Double Highspeed Full","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":4},{"id":"prod3160030_prod","name":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":5},{"id":"prod3230042_prod","name":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":6},{"id":"prod3230043_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":7},{"id":"prod3160034_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":8},{"id":"prod3160031_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":9},{"id":"prod3230044_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":10},{"id":"prod3160035_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":11},{"id":"prod3230045_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":12}]}}
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160028_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":1}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
CΟSMOTE
Business Double Play Basic
 • έως 24 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά σε ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
 • 720 λεπτά προς εθνικά κινητά και διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χώρες
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
38,90 |
33,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160032_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":2}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Double Play Full Pack
 • έως 24 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • 1500 λεπτά προς διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χωρών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
59,90 |
54,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160029_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":3}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Double Play Highspeed Basic
 • έως 50 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά σε ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
 • 720 λεπτά προς εθνικά κινητά και διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χώρες
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
43,90 |
38,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160033_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":4}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Double Highspeed Full
 • έως 50 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • 1500 λεπτά προς διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χωρών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
64,90 |
59,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160030_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":5}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber Play 100 Basic
 • έως 100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά σε ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
 • 720 λεπτά προς εθνικά κινητά και διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χώρες
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
48,90 |
43,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3230042_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":6}]}}}

100% FIBER

ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber Play 100 Basic
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά σε ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
 • 720 λεπτά προς εθνικά κινητά και διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χώρες
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
48,90 |
43,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3230043_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":7}]}}}

100% FIBER

ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber 100 Full Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • 1500 λεπτά προς διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χωρών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
69,90 |
64,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160034_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":8}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber 100 Full Pack
 • έως 100 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • 1500 λεπτά προς διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χωρών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
69,90 |
64,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160031_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":9}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber 200 Basic
 • έως 200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά σε ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
 • 720 λεπτά προς εθνικά κινητά και διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χώρες
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
58,90 |
51,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3230044_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":10}]}}}

100% FIBER

ΙNTERNET BACKUP
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
COSMOTE
Business Fiber 200 Basic
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
  200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά σε ενδοεταιρικά κινητά COSMOTE Business
 • 720 λεπτά προς εθνικά κινητά και διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χώρες
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
58,90 |
51,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3160035_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":11}]}}}
ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber 200 Full Pack
 • έως 200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • 1500 λεπτά προς διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χωρών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
79,90 |
72,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productClick","ecommerce":{"click":{"actionField":{"list":"Search Result Page"},"products":[{"id":"prod3230045_prod","name":"","price":"","brand":"","category":"","position":12}]}}}

100% FIBER

ΣΤΑΘΕΡΟ & INTERNET
ΙNTERNET BACKUP
COSMOTE
Business Fiber 200 Full Pack
 • 100% Εγγυημένη ταχύτητα
  200 Mbps για πλοήγηση στο Internet
  100 GB εφεδρική πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου Κινητής
 • Απεριόριστα λεπτά προς σταθερά
 • Απεριόριστα λεπτά προς κινητά
 • 1500 λεπτά προς διεθνή (σταθερά & κινητά) 35 χωρών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
79,90 |
72,90€
Μάθε Περισσότερα
{"event":"productImpressions","ecommerce":{"currencyCodes":"EUR","impressions":[{"id":"prod3160028_prod","name":"CΟSMOTE Business Double Play Basic","price":"0","brand":"CΟSMOTE Business Double Play Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":1},{"id":"prod3160032_prod","name":"COSMOTE Business Double Play Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Double Play Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":2},{"id":"prod3160029_prod","name":"COSMOTE Business Double Play Highspeed Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Double Play Highspeed Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":3},{"id":"prod3160033_prod","name":"COSMOTE Business Double Highspeed Full","price":"0","brand":"COSMOTE Business Double Highspeed Full","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":4},{"id":"prod3160030_prod","name":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":5},{"id":"prod3230042_prod","name":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber Play 100 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":6},{"id":"prod3230043_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":7},{"id":"prod3160034_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 100 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":8},{"id":"prod3160031_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":9},{"id":"prod3230044_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Basic","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":10},{"id":"prod3160035_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":11},{"id":"prod3230045_prod","name":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","price":"0","brand":"COSMOTE Business Fiber 200 Full Pack","category":"/Fixed Plans","list":"Listing Page","position":12}]}}