Έξοδα

Έξοδα για τον πελάτη Ποσό χρέωσης
Εφάπαξ συνδρομή εκδόσεως κάρτας
(διάρκεια ισχύος κάρτας: 5ετής)
5€
Προμήθεια Φόρτισης
1€ για ποσά φόρτισης από
1€ έως 100€
2€ για ποσά φόρτισης από
100,01€ έως 200€
3€ για ποσά φόρτισης από
200,01€ έως 500€
Προμήθεια Εκφόρτισης 2€
Αγορά με νόμισμα συναλλαγής το ευρώ 0€
Αγορά με νόμισμα συναλλαγής διάφορο του ευρώ 1% επί του ποσού της συναλλαγής σε ευρώ
Έξοδα Ανάληψης* μετρητών μέσω ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας 0€
Έξοδα Ανάληψης* μετρητών μέσω ΑΤΜ ή POS/Κατάστημα άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με νόμισμα συναλλαγής ευρώ 2€
Έξοδα Ανάληψης* μετρητών μέσω ΑΤΜ ή POS/Κατάστημα άλλης Τράπεζας στο εξωτερικό με νόμισμα συναλλαγής διάφορο του ευρώ 3€
* Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Βάσει της ισχύουσας Π.Ν.Π, οι αναλήψεις από προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκτελεστούν στην παρούσα περίοδο.

Επιπλέον, ακολουθούν τα Όρια Συναλλαγών:

Όρια Συναλλαγών:
 • Όρια φόρτισης:
  - Μέγιστο όριο φόρτισης ανά συναλλαγή: 250€
  - Μέγιστο όριο φόρτισης ανά ημέρα: 500€
  - Μέγιστο όριο φόρτισης ανά έτος: 2.500€
 • Ημερήσιο Όριο Αγορών: Από 0 έως 500€
  Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τιμών 0, 100, 200, 300, 400 ή 500 Ευρώ.
 • Ημερήσιο Όριο Αναλήψεων: Από 0 έως 50€
  Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τιμών 0, 10, 20, 30, 40 ή 50 Ευρώ.
 • Ετήσιο Όριο Αγορών και Αναλήψεων:
  Το μέγιστο επιτρεπόμενο ετήσιο όριο αγορών ανά κάρτα είναι 2.500€ και το αντίστοιχο όριο αναλήψεων ανά κάρτα είναι 1.000€.
 • Ετήσιο Όριο Εκφορτίσεων:
  Δε μπορεί να υπερβεί το ετήσιο όριο αγορών ανά κάρτα που είναι 2.500€.
 • Όριο ανέπαφης συναλλαγής: 25€
 • Όριο συνολικού ποσού συναλλαγών Ανέπαφων Συναλλαγών κάτω των 25€: 100€
 • Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης των παραπάνω ορίων μέσω του COSMOTE Prepaid App.


Τυχόν ποσά ανάληψης ή εκφόρτισης κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου δεν απελευθερώνουν αντίστοιχα το όριο φόρτισης της κάρτας.

Για τους Όρους Χρήσης της κάρτας COSMOTE Prepaid Mastercard πάτα εδώ