Για την άμεση εξυπηρέτησή σου!

Κάλεσε την COSMOTE για:

  • πληροφορίες για τρόπους απόκτησης επιπλέον κάρτας/καρτών
  • ενημέρωση σχετικά με τα MB
13888 από την Ελλάδα
ή +30 210 6513888 από το εξωτερικό

Κάλεσε την Εθνική Τράπεζα για:

  • δήλωση κλοπής ή απώλειαs κάρτας
  • θέματα συναλλαγών
  • πληροφορίες για αναβάθμιση και όρια φόρτισης της κάρτας
181818 από την Ελλάδα
ή +30 210 4848484 από το εξωτερικό