α.Epsilon
02:00 - 04:30 (150') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Γιώργος Τράγκας 
04:30 - 06:30 (120') | Ειδήσεις
Αποκαλυπτικό Δελτίο 
06:30 - 14:00 (450') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
14:00 - 14:30 (30') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
14:30 - 16:30 (120') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Μόνο για Σένα 
16:30 - 17:00 (30') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
17:00 - 19:30 (150') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Γιώργος Τράγκας 
19:30 - 21:00 (90') | Ειδήσεις
Αποκαλυπτικό Δελτίο 
21:00 - 02:00 (300') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 

Second Tab

Third tab