Πρόγραμμα

COSMOTE HISTORY HD
00:00 - 01:30 (90') | Ντοκιμαντέρ
Ύστερα Μένει η Θάλασσα 
01:30 - 02:30 (60') | Ντοκιμαντέρ
Κέντρισμα Γης 
02:30 - 03:20 (50') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας Ε8 
03:20 - 04:40 (80') | Ντοκιμαντέρ
Ο Εθνικός Κωστής Παλαμάς - Το υπέρτατο λουλούδι του λόγου 
04:40 - 05:40 (60') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας Ε1 
05:40 - 06:40 (60') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Να Μαθαίνω Γράμματα Ε3 
06:40 - 07:40 (60') | Ντοκιμαντέρ
Μιχάλης Δερτούζος: Ο Οραματιστής του Διαδικτύου 
07:40 - 07:50 (10') | Ντοκιμαντέρ
Η Έκθεση 
07:50 - 08:00 (10') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Τρία Λεπτά για την Ελληνική Γλώσσα Κ1 Ε2 
08:00 - 09:20 (80') | Ντοκιμαντέρ
Ο Εθνικός Κωστής Παλαμάς - Το υπέρτατο λουλούδι του λόγου 
09:20 - 10:50 (90') | Ντοκιμαντέρ
Ύστερα Μένει η Θάλασσα 
10:50 - 11:50 (60') | Ντοκιμαντέρ
Μιχάλης Δερτούζος: Ο Οραματιστής του Διαδικτύου 
11:50 - 12:50 (60') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας Ε1 
12:50 - 13:40 (50') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας Ε8 
13:40 - 13:50 (10') | Ντοκιμαντέρ
Η Έκθεση 
13:50 - 14:50 (60') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Να Μαθαίνω Γράμματα Ε3 
14:50 - 15:50 (60') | Ντοκιμαντέρ
Κέντρισμα Γης 
15:50 - 16:00 (10') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Τρία Λεπτά για την Ελληνική Γλώσσα Κ1 Ε2 
16:00 - 17:00 (60') | Ντοκιμαντέρ
Το Παιδί Θαύμα 
17:00 - 18:30 (90') | Ντοκιμαντέρ
Τα Θερμά Λουτρά της Αρχαιότητας 
18:30 - 19:20 (50') | Ντοκιμαντέρ
Οι Ρίζες Μεγάλων Κατασκευών: Τα Πλοία της Αρχαίας Ελλάδας 
19:20 - 20:50 (90') | Ντοκιμαντέρ
Η Μεγάλη Θεά της Κύπρου 
20:50 - 21:00 (10') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Τρία Λεπτά για την Ελληνική Γλώσσα Κ1 Ε3 
21:00 - 22:20 (80') | Σειρά ντοκιμαντέρ
Μεγάλοι Έλληνες Μουσικοί Ε4 
22:20 - 23:30 (70') | Ντοκιμαντέρ
Άρης: Ο αρχαίος Θεός του Πολέμου 
23:30 - 00:00 (30') | Ντοκιμαντέρ
Τροία: Οι Τάφοι των Ηρώων 

Second Tab

Third tab