Παντελής Σκλαβής, ο αποφασιστικός Υπαστυνόμος, έρχεται να βρει όλες τις απαντήσεις.