α.Epsilon
02:00 - 06:30 (270') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
06:30 - 13:30 (420') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
13:30 - 17:00 (210') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Αποδείξεις 
17:00 - 19:30 (150') | Τηλεαγορές
Η Αγορά Σήμερα 
19:30 - 20:30 (60') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Ίασις 
20:30 - 21:30 (60') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Ίασις 
21:30 - 22:00 (30') | Μηχανοκίνητα
Engine Power by Magic Lamp 
22:00 - 01:00 (180') | Εκπομπή - Μαγκαζίνο
Ελεύθερος Σκοπευτής 

Second Tab

Third tab