Βασικά Στοιχεία 2016

0δισ. Έσοδα
0δισ. Προσ. EBITDA
> €0δισ. Κεφ/ποίηση
0 Εργαζόμενοι

Ελλάδα: Το 74% των Εσόδων και
το 86% του EBITDA του Ομίλου

0%
των Εσόδων


36%
Σταθερή
Ελλάδα

27%
Κινητή
Ελλάδα

14%
Σταθερή
Ρουμανία

10%
Κινητή
Ρουμανία

2%
Κινητή
Αλβανία

11%
Λοιπά

0%
του EBITDA


50%
Σταθερή
Ελλάδα

30%
Κινητή
Ελλάδα

7%
Σταθερή
Ρουμανία

6%
Κινητή
Ρουμανία

1%
Κινητή
Αλβανία

5%
Λοιπά

Κατανομή Πελατών ανά περιοχή
και ανά δραστηριότητα

Ελλάδα


7,7εκατ. Πελάτες
Κινητής Τηλεφωνίας

2,7εκατ.
Συνδρομητές
Σταθερής Τηλεφωνίας

1,6εκατ.
Συνδρομητές
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

503χιλ.
Συνδρομητές
Υπηρεσιών Τηλεόρασης

Ρουμανία


5,3εκατ. Πελάτες
Κινητής Τηλεφωνίας

2,2εκατ.
Συνδρομητές
Σταθερής Τηλεφωνίας

1,2εκατ.
Συνδρομητές
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

1,5εκατ.
Συνδρομητές
Υπηρεσιών Τηλεόρασης

Αλβανία


1,8εκατ.
Πελάτες
Κινητής Τηλεφωνίας

Οι 6 πυλώνες
της στρατηγικής μας

1

Υπεροχή Τεχνολογίας και ΙΤ

Υπεροχή τεχνολογίας
0% VDSL Κάλυψη 0% 4G 0% 4G+
2

Άριστη Εμπειρία Πελάτη

#0 στις έρευνες
ικανοποίησης πελατών
3

Καινοτομία και Νέες Πηγές Εσόδων

Εστιάζουμε σε νέες υπηρεσίες με δυνατότητες ανάπτυξης - Δεδομένα Κινητής Τηλεφωνίας - Υψηλότερες Ευρυζωνικές Ταχύτητες - Συνδρομητική Τηλεόραση:
0% Αύξηση στα
Οργανικά Έσοδα
από Δεδομένα
Κινητής
0% Αύξηση
στην Κίνηση
Δεδομένων
0% Αύξηση στους
Συνδρομητές
VDSL
0% Αύξηση στους
Συνδρομητές Τηλεόρασης,
στους 503χιλ.
4

Ηγετική Θέση στις Παραδοσιακές Υπηρεσίες

Ηγετική θέση στην Σταθερή, την Κινητή και στο B2B
>0% Μερίδιο στα Έσοδα
από Υπηρεσίες Κινητής
0% Μερίδιο στις Γραμμές
Σταθερής Τηλεφωνίας
5

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους οδήγησαν σε μειώσεις του κόστους:
0% Μείωση στα
Έξοδα Προσωπικού
0% Μείωση στα
Έξοδα Προώθησης
0% Μείωση στα
Έξοδα Συντήρησης
0% Μείωση στα
Έξοδα Εμπορικών Προμηθειών
6

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανάδειξη Ταλέντων, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων με
~0 εργαζόμενους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
και συνεχής οργανωτικός μετασχηματισμός

Όμιλος OTE

Ισχυρές Προσαρμοσμένες Καθαρές Ταμειακές Ροές

0εκατ.

Έσοδα (€ εκατ.)

Ετήσια μεταβολή στον κύκλο εργασιών (%)

-0,4% 0,1%
3.903 2015
3.908 2016
34% Εξαιρετικά
ανθεκτικό
περιθώριο
0,1% Έσοδα
Τα Έσοδα αυξήθηκαν 0,1% φτάνοντας τα €3.908 δισ. και το Προσαρμοσμένο EBITDA τα €1.321 δισ. - Εξαιρετικά ανθεκτικό περιθώριο EBITDA Ομίλου στο ~34%

Προσαρμοσμένες Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
(€ εκατ.)

570 2015
627 2016
10% Προσαρμοσμένες
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
Ισχυρή ανάπτυξη των δικτύων υποδομής. Οι προσαρμοσμένες Κεφαλαιουχικές Δαπάνες αυξήθηκαν 10% φτάνοντας τα €627 δισ.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (€ εκατ.)

0,6x
860
2015
0,4x
534
2016
€300εκατ.
Εξασφάλιση της εξυπηρέτησης του δανεισμού. Καθαρός Δανεισμός/ EBITDA στο 0,4x, μειωμένος > €300 εκατ.

Μέρισμα (€/μετοχή)

0,08 2014
0,10 2015
0,16 2016
60% Μέρισμα
ανά μετοχή
60% αύξηση στο προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή, στα €0,16

Ελλάδα - Σταθερή

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στην σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας

Οικονομικές & Λειτουργικές Επιδόσεις

Έσοδα

0εκατ.
 • Αυξήθηκαν κατά 2,1%
 • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €664 εκατ. αυξημένο κατά +7,4%

Ετήσια μεταβολή στον κύκλο εργασιών (%)

1,6% 2,1%
3,1% 7,4%
1.536
618
2015
1.569
664
2016
Έσοδα
Προσαρμοσμένο EBITDA
Ετήσια Μεταβολή στο Προσαρμοσμένο EBITDA yoy%

Περιθώριο EBITDA

0%
 • Το καλύτερο περιθώριο EBITDA ποτέ στην σταθερή Ελλάδας

COSMOTE TV

0% αύξηση στα Έσοδα
 • Πελάτες Συνδρομητικής Τηλεόρασης >500 χιλ.
446 2015
503 2016

OTE VDSL Λιανική

0χιλ. Νέες Συνδέσεις
 • Ισχυρή ανάπτυξη του VDSL
 • Συνδρομητές φτάνουν τους 219 χιλ.
150 2015
219 2016

Ελλάδα – Κινητή

Διατήρηση της Ηγετικής Θέσης στην Αγορά Κινητής Τηλεφωνίας

Δεδομένα Κινητής Τηλεφωνίας

0% Εσόδων από Υπηρεσίες
 • Αυξανόμενα Έσοδα από Δεδομένα στο 21% των Εσόδων από Υπηρεσίες
 • Αυξανόμενη Διείσδυση Smartphone
  στο 57%

Έσοδα από Δεδομένα / Έσοδα από Υπηρεσίες Κινητής (%)

20% 21%
52% 2015
57% 2016
Διείσδυση
Smartphone

Έσοδα

0εκατ.
 • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €403 εκατ.

Ρουμανία

Εντατικό επενδυτικό σχέδιο με συνεχιζόμενη ανάπτυξη οπτικών ινών. Εστίαση στις λειτουργικές βελτιώσεις

Πελάτες FMC

0% αύξηση
 • Ισχυρή ανάπτυξη στα FMC με +64% αύξηση στην πελατειακή βάση σε σύγκριση με το 2015, φτάνοντας τους 371χιλ.
226 2015
371 2016

Οικονομικές Επιδόσεις

0% αύξηση
 • Αύξηση 0,1% στα Έσοδα Σταθερής στα €603 εκατ.
 • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €94 εκατ.

Ετήσια μεταβολή στον κύκλο εργασιών %

-1,2% 0,1%
602 2015
603 2016

Έσοδα από Δεδομένα Κινητής

0% αύξηση
 • Αύξηση 12% στα Έσοδα από Δεδομένα Κινητής το 2016
 • Έσοδα από Δεδομένα Κινητής στο 17,3% των Εσόδων από Υπηρεσίες

Έσοδα Κινητής

0% αύξηση
 • Αύξηση στα Έσοδα Κινητής σε όλα τα τρίμηνα, καταγράφοντας 4,2% αύξηση το 2016 στα €457 εκατ.
 • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €82 εκατ.

Αλβανία

3G κάλυψη

0%

4G κάλυψη

0%

Έσοδα δεδομένων από συσκευές κινητής

0% αύξηση στο 4ο τρίμηνο

Έσοδα

0εκατ.
 • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €16 εκατ.

Μέτοχοι

 • Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • Δικαιώματα Μειοψηφίας

Διοικητικό Συμβούλιο

0 μέλη
2 Εκτελεστικά, 2 Ανεξάρτητα

Διοικητική Ομάδα

0 μέλη
3 Γυναίκες

Μηχανισμοί Ελέγχου/ Διαδικασίες Διαφάνειας και
Κανονισμοί της Εταιρείας

Ο Εσωτερικός Έλεγχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία που εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου . Ο Εσωτερικός Έλεγχος προωθεί την οργανωτική αναβάθμιση και στηρίζει τον Όμιλο στην επίτευξη των στόχων του με την εφαρμογή μιας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης.

Η Εταιρεία έχει επίσης υιοθετήσει:

 • Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ότι αφορά τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και κώδικες.
 • Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, ο βασικός στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της μελλοντικής εταιρικής επιτυχίας του Ομίλου OTE. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, ο ΟΤΕ εφαρμόζει διάφορες σχετικές διαδικασίες, οι οποίες απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πυλώνες
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους

0 (GWh) Κατανάλωση
ηλεκτρισμού
Όμιλος ΟΤΕ
0 (GWh) Κατανάλωση
ηλεκτρισμού
ΟΤΕ
0 (t) Άμεσες και
Έμμεσες εκπομπές
CO2 Όμιλος ΟΤΕ
0 (t) Άμεσες και
Έμμεσες εκπομπές
CO2 ΟΤΕ

Ψηφιακή Κοινωνία

>€0δισ. την τελευταία εξαετία
Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες
στη χώρα σε οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς

Καλύτερος Κόσμος για Όλους

>€0εκατ. Χορηγίες και δωρεές
από τον Όμιλο ΟΤΕ
0εκατ. Χορηγίες και δωρεές
από τον ΟΤΕ

Υπεύθυνη Εργασία και Ανάπτυξη

0 Ώρες εκπαίδευσης /εργαζόμενο
στον OTE
0 Ώρες εκπαίδευσης /εργαζόμενο
στην COSMOTE

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλη την αλυσίδα αξίας

Συμμετοχή σε δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης

FTES4GOOD
Ο ΟΤΕ, από το 2008, πληροί όλες τις προϋποθέσεις

Euronext Vigeo
Ο ΟΤΕ αποτελεί τη μοναδική ελληνική Εταιρεία που συμμετέχει στο δείκτη

CDP
B Αξιολόγηση

Forum Ethimel
C Αξιολόγηση

Βιώσιμη Ανάπτυξη Ομίλου ΟΤΕ 2016