Σέρφαρε στο κινητό σου

Πακέτο
Mobile Internet 60ΜΒ
Μάθε περισσότερα
-

 

60MB+60MB Δώρο!

για πλοήγηση
στο Internet

3,02€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
Mobile Internet 200ΜΒ
Μάθε περισσότερα
-

 

500 MB

για πλοήγηση
στο Internet

5,04€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
SMS Them All 600 Plus 120MB
Μάθε περισσότερα
600 SMS

προς What’s Up

120 MB

για πλοήγηση
στο Internet

5,04€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
SMS Them All 600 Plus 250MB
Μάθε περισσότερα
600 SMS

προς What’s Up

250 MB

για πλοήγηση
στο Internet

7,06€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
SMS 100 Plus 120MB
Μάθε περισσότερα
100 SMS

προς όλα τα δίκτυα

120 MB

για πλοήγηση
στο Internet

5,04€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακετό
SMS 100 Plus 250MB
Μάθε περισσότερα
100 SMS

προς όλα τα δίκτυα

250 MB

για πλοήγηση
στο Internet

7,06€

Κόστος Ενεργοποίησης

Ημερήσιο
Πακέτο Mobile Internet 60MB
Μάθε περισσότερα
-

 

60MB

για πλοήγηση
στο Internet

1,01€

Κόστος Ενεργοποίησης

Mobile
Internet DayPass
Μάθε περισσότερα
-

 

20 MB

Μέγιστη επιτρεπτή
Χρήση/Πάσο

1,01€

Ανά Πάσο

Τα Προγράμματα παρέχονται από την COSMOTE A.E.