Σέρφαρε στο κινητό σου

Πακέτο
Extra 150MB
Μάθε περισσότερα
-

 

-

 

150MB

για πλοήγηση
στο Internet

4€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
Extra 200 MB+SMS
Μάθε περισσότερα
300 SMS

προς COSMOTE

-

 

200 MB

για πλοήγηση
στο Internet

5€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
Extra 500 MB+SMS
Μάθε περισσότερα
1500 SMS

προς COSMOTE

50 SMS

προς άλλα δίκτυα

500 MB

για πλοήγηση
στο Internet

7€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
Extra 500 MB+SMS με μηνιαία ενεργοποίηση
Μάθε περισσότερα
1500 SMS

προς COSMOTE

50 SMS

προς άλλα δίκτυα

500 MB

για πλοήγηση
στο Internet

7€

Κόστος Ενεργοποίησης

Πακέτο
Mobile Internet Day Pass
Μάθε περισσότερα
-

 

-

 

20 MB

Μέγιστη επιτρεπτή Χρήση/Πάσο

1,01€

Ανά Πάσο

Τα Προγράμματα παρέχονται από την COSMOTE A.E.