Στρατηγική για την Κοινωνία

Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, o OTE και η COSMOTE, στηρίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την άμεση κάλυψη σημαντικών αναγκών.

Συγκεκριμένα, οι δυο εταιρείες υλοποιούν δικά τους κοινωνικά προγράμματα και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε μια σειρά κοινωνικών πρωτοβουλιών, με στόχο να συνεισφέρουν στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται. Επενδύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελλοντικών γενεών, ενισχύουν τις ψηφιακές δυνατότητες της τρίτης ηλικίας, παρέχουν βοήθεια σε παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη και προσφέρουν ειδικά προϊόντα & υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων, εξελίσσουν συστηματικά εσωτερικούς μηχανισμούς και διαδικασίες κοινωνικής συνεισφοράς. Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις εταιρείες:

 • Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η Ανώτατη Διοίκηση επιβλέπουν τους στόχους και τη στρατηγική των σημαντικότερων κοινωνικών δράσεων και ενημερώνονται συστηματικά για τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται.
 • Όλες οι κοινωνικές χορηγίες και δωρεές εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, αφού πρώτα ελεγχθούν από τη Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ.
 • Υπάρχει συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, προτείνονται νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενώ συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση της επίδρασης των κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Η στρατηγική και των δύο εταιρειών, όσον αφορά στα κοινωνικά προγράμματα και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, εφαρμόζεται σε όλες (100%) τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή και υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων των εταιρειών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Τύπος δαπάνης (€) OTE COSMOTE Σύνολο

Χορηγίες / δωρεές σε είδος

324.736

183.745

508.481

Οικονομική υποστήριξη
(μέσω χορηγιών και δωρεών)

991.538

1.354.305

2.345.843

Σύνολο Κοινωνικής Συνεισφοράς

1.316.274

1.538.050

2.854.324

Ραδιοτηλεμαραθώνιος OTE- Υπηρεσία COSMOTE «Προσφέρω»

13.813

74.418

88.231

Σύνολο

1.330.087

1.612.468

2.942.555

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μέσω δωρεών και χορηγιών (οικονομικών και σε είδος), στήριξαν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παιδιά, ενέργειες εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, αθλητισμού και τις τοπικές κοινωνίες.

Στα ποσά της κοινωνικής συνεισφοράς των εταιρειών έχουν υπολογιστεί μόνο οι χορηγίες και οι δωρεές (οικονομικές και σε είδος) και δεν έχουν συνυπολογιστεί τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών, καθώς και το κόστος των υπηρεσιών και των προϊόντων του ΟΤΕ και της COSMOTE που συνδέονται με τις ενέργειες αυτές. Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, στα ποσά που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Απολογισμό, έχει συμπεριληφθεί το ύψος της συνεισφοράς (οικονομικής και υλικής) των εταιρειών για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες. Τα προηγούμενα έτη, οι εταιρείες παρουσίαζαν τα ποσά που αντιστοιχούσαν στην υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, παιδιών και της εκπαίδευσης.

Σταθερός στόχος και των δύο εταιρειών είναι να προσπαθούν να μετρούν, όπου είναι δυνατόν, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων, προκειμένου να αξιολογήσουν και να επανεξετάσουν, μελλοντικά, την κοινωνική τους συνεισφορά.

Επιτεύγματα για το 2014:

 • Υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των παιδιών και της εκπαίδευσης με περισσότερα από € 1,8 εκατ. και από τις δύο εταιρείες (στήριξη οικονομική και σε είδος)
 • Οι εταιρείες ενίσχυσαν το έργο πάνω από 70 φορέων που φροντίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παιδιά
 • Ο ΟΤΕ παρείχε εκπτώσεις ύψους πάνω από € 2,6 εκατ. σε άτομα της τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία
 • Οι εταιρείες διέθεσαν πάνω από 22.000 προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ειδικά σχεδιασμένα για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με προβλήματα όρασης
 • Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE, απονεμήθηκαν 50 Υποτροφίες και Τιμητικές Διακρίσεις, συνολικού ύψους € 374.360
 • Συνολικά, 6.182 εργαζόμενοι και των δύο εταιρειών, συμμετείχαν σε τέσσερις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Οι εταιρείες εξόπλισαν με τηλεπικοινωνιακές υποδομές νέας γενιάς το νησί των Αντικυθήρων, για τη διεξαγωγή της ενάλιας έρευνας για το ναυάγιο των Αντικυθήρων, με τίτλο «Επιστροφή στα Αντικύθηρα»