Κοινωνικά Προϊόντα, Υπηρεσίες και Προσφορές

O OTE και η COSMOTE, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ατόμων με αναπηρία και ατόμων τρίτης ηλικίας, αλλά και φοιτητών, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουν ειδικά προϊόντα, υπηρεσίες και εκπτώσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας των ομάδων αυτών. Παράλληλα, οι εταιρείες υλοποιούν και στηρίζουν δράσεις και προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, μέσω της χρήσης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.