Ρουμανία

Από το 2014, η Telekom Romania Communications (πρώην Romtelecom) και η Telekom Romania Mobile Communications (πρώην COSMOTE Romania), οι δύο κύριοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Ρουμανία, συνεργάζονται επισήμως ως ένας ενιαίος, δυναμικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος, την Telekom Romania, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένες, καινοτόμες, και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες σε περισσότερους από 10.000.000 πελάτες.

Η Telekom Romania, μέσω των δύο παρόχων, παρέχει ένα πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 3G και 4G (φωνή και internet), σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης σε πολλαπλές πλατφόρμες τεχνολογίας, όπως η IPTV, προσφέροντας προγράμματα πολιτιστικού ή/και εξειδικευμένου περιεχομένου με σκοπό την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας ψυχαγωγίας. Για εταιρικούς πελάτες, η Telekom Romania έχει διαμορφώσει και παρέχει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Για την πραγματοποίηση της συνεργασίας αυτής εργάστηκαν 2.000 άτομα, για 68.000 ώρες - το ισοδύναμο των 35 χρόνων εργασίας - σε μόλις 4 μήνες, για να ολοκληρώσουν τις αλλαγές σε θέματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και κτιριακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού δικτυακού τόπου και ενός ενιαίου κέντρου επαφής.

Πλέον, ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν κορυφαίες εμπειρίες στους πελάτες, παρέχονται υπό το εμπορικό σήμα "T" της Telekom Romania

Πλέον της ολοκληρωμένης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Telekom Romania προσφέρει ένα κοινό εργασιακό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500 εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζομένους (1.855 ώρες εκπαίδευσης) με αντικείμενο την εισαγωγή στο νέο εμπορικό σήμα, τις βασικές αξίες και τη φιλοσοφία που το συνοδεύει (Καινοτομία, Απλότητα, Αποτελεσματικότητα) και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων για την εκπλήρωση των στόχων που σηματοδοτεί η συνεργασία των δύο εταιρειών υπό το νέο εμπορικό σήμα.

Αυτή την περίοδο, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την προετοιμασία του πρώτου κοινού Ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, που θα δημοσιευθεί το 2015.

Στρατηγική και Διοίκηση Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Telekom Romania έχει ευθυγραμμίσει τη στρατηγική ΕΥ που ακολουθεί, με εκείνη του Ομίλου ΟΤΕ. Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε επαφή με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ για περαιτέρω συντονισμό δράσεων, τη διευκόλυνση της κοινής κατανόησης των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας από όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής αξίας στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εταιρείες έχουν προσδιορίσει τους ακόλουθους πέντε πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας: Στρατηγική και Διοίκηση, Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον.

Στόχος της Telekom Romania είναι να λειτουργεί υπεύθυνα, να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της και ταυτόχρονα να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξή της.

Οργανωτικά, αρμόδια για την Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της Ρουμανίας, η οποία αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των εταιρειών.

Οι εργαζόμενοι των δύο εταιρειών ενεργούν σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ. Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση Το 2013, η Romtelecom έλαβε πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίo επίσης αναγνωρίστηκε εντός του Ομίλου ΟΤΕ, ως βέλτιστη πρακτική ως προς τον Έλεγχο Ακεραιότητας.

Η Telekom Romania στοχεύει στην ενσωμάτωση των αρχών υπεύθυνης λειτουργίας στις διοικητικές της πρακτικές, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτές θα συνυπολογίζονται κατά τη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της. Και οι δύο εταιρείες διαθέτουν πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης στον τομέα της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας, της ασφάλειας των πληροφοριών, κ.λπ.

Η Telekom Romania έχει εντοπίσει τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της και παρακολουθεί στενά τη γνώμη τους μέσω ερευνών που πραγματοποιούν εντός και εκτός των εταιρειών.

Σε αναγνώριση της επίδοσής της σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Telekom Romania ή/και οι δύο εταίρεις που την συνθέτουν έλαβαν, το 2014, τα ακόλουθα βραβεία

  • Έπειτα από αξιολόγηση στην οποία συμμετείχαν εθνικοί και διεθνείς κριτές, η Telekom Romania έλαβε το "Χρυσό" βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Επικοινωνία, για την εκστρατεία εταιρικής επικοινωνίας του νέου εμπορικού σήματος (12α Βραβεία Δημοσίων Σχέσεων της Ρουμανίας)
  • Οι ψηφιακές προωθητικές ενέργειες της Telekom Romania (που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον Όμιλο GMP) βραβεύτηκαν σε 4 κατηγορίες στον σημαντικότερο διαδικτυακό διαγωνισμό της Ρουμανίας, Internetics 2014. Οι κατηγορίες είναι Mobile Apps (για την εφαρμογή Hai!), Mobile Campaigns, Digital Brand Experience and Services (για την ψηφιακή καμπάνια Experienţe Împreună).
  • Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων της Telekom Romania, η οποία έχει την ευθύνη της παροχής υπηρεσιών υποδομής τηλεπικοινωνιών σε τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, συμμετείχε, για 2η συνεχόμενη χρονία, στην τελική φάση του διαγωνισμού Global Carriers Awards, που αποτελεί την πλέον ονομαστή σχετική εκδήλωση σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ο Todor Dimitrovski, Γενικός Διευθυντής Marketing της Telekom Romania, χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Forbes Romania ως ο καλύτερος διευθυντής marketing στη Ρουμανία και έδωσε συνέντευξη σχετικά με τις αρχές που διέπουν το επιτυχημένο marketing.
  • Το έργο της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές (738 κοινότητες με 137.000 νοικοκυριά και 400.000 κατοίκους) που υλοποιούν από κοινού οι Telekom Romania Communications και η Telekom Romania Mobile Communications, βραβεύτηκε με το έπαθλο έλαβε "Oskar" της εβδομαδιαίας έκδοσης "Capital".

Οι βασικοί δείκτες επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας των δύο εταιρειών το 2014 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Telekom Romania Communications

Telekom Romania Mobile Communications

Χρηματοοικονομική Επίδοση

Κύκλος εργασιών (εκ. €)

609,1

439,4

Αποδοχές και παροχές προσωπικού (εκ. €)

(97,1)

Non Disclosable

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εκ. €)

(649,8)

Non Disclosable

EBITDA εκ. €)

149,2

Non Disclosable

Προσαρμοσμένο EBITDA (εκ. €)

159,9

105,6

Αγορά

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας

2.180.642

-

Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

-

5.953.517

Συνδρομητές ευρυζωνικών συνδέσεων

1.232.075

-

Συνδρομητές TV

1.414.408

-

Εργαζόμενοι

Αριθμός εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας

5.472

1.018

Ποσοστό γυναικών εργαζομένων (%)

38

 55

Εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις (%)

100

0

Αποχωρήσεις ως ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων (%)

4,11

 23,78

Θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων)

0

0

Μη-θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων)

7

1

Μη-θανάσιμα εργατικά ατυχήματα (αριθμός ημερών που απωλέσθησαν) *

610

65

Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας (ώρες/εργαζόμενο)

21,32

8,08

Ώρες εκπαίδευσης (ώρες/εργαζόμενο)

8,03

10,03

Κοινωνία

Χορηγίες/Δωρεές (σε είδος και €)

180.000

 61.701

Αριθμός εθελοντικών πρωτοβουλιών

6

6

Ώρες εργασίας που επενδύθηκαν για την οργάνωση και υλοποίηση εθελοντικών πρωτοβουλιών

240

130

Εθελοντισμός εργαζομένων (αριθμός εργαζομένων)

287

178

Αριθμός ατόμων που υποστηρίχθηκαν (εκτίμηση)

296.976

115.974

Περιβάλλον

Κατανάλωση ηλεκτρισμού (GWh)

133,04

 85,85

Κατανάλωση καυσίμων και χρήση τηλεθέρμανσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις (GWh)

26,57

0,88

Κατανάλωση στόλου αυτοκινήτων (GWh)

38,07

 6,98

Άμεσες (scope 1) εκπομπές CO2 (t)

12.692,24

1.934,82

Έμμεσες (scope 2) εκπομπές CO2 (t)

66,659.04

41,295.00

Επικίνδυνα απόβλητα (t)

72,71

65,43

Μη επικίνδυνα τεχνικά απόβλητα από λειτουργίες τηλεπικοινωνιών (t)

7.369,65

 5,80

Ανακύκλωση τηλεφωνικών συσκευών (σταθερής και κινητής) και εξαρτημάτων (t)

12

 0,029

Αριθμός εξειδικευμένων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας και ανεξαρτήτων ιδρυμάτων

-

14

* Ο αριθμός των ημερών που απωλέσθησαν αναφέρεται σε ημερολογιακές ημέρες.

Αγορά

Στόχος των εταιρειών είναι να ακολουθούν μια διοικητική προσέγγιση με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της δεοντολογίας, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην υπεύθυνη λειτουργία των αγορών όπου δραστηριοποιούνται, εστιάζοντας στα εξής θέματα: Εταιρική Διακυβέρνηση, Υπεύθυνος Ανταγωνισμός, Υπεύθυνο Marketing, Υπεύθυνες Προμήθειες, Ευαισθητοποίηση του Κοινού, Ικανοποίηση των Πελατών, και Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων των επιχειρήσεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια επιβλέπουν τις δραστηριότητες των εταιρειών για την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική τους επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών, την προσήλωση ή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές διοίκησης.

Η Telekom Romania ακολουθεί  τη στρατηγική του ΟΤΕ στην παροχή πληροφοριών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά. Ως εκ τούτου, διεξάγει εκστρατείες πληροφόρησης για τους εργαζόμενους και το ευρύ κοινό και συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες, ως μέλη του Ομίλου DT, συμμετέχουν στη συμμαχία «CEO Coalition to make the Internet a better place for kids» και εφαρμόζουν μέτρα προστασίας για τα παιδιά.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του υλικού επικοινωνίας των εταιρειών είναι σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις, κατάλληλο, δίκαιο και ειλικρινές, ακριβές και με σεβασμό στη διαφορετικότητα των ανθρώπων, όσον αφορά στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και τη φυσική ή διανοητική κατάσταση, η Διεύθυνση Εμπορικής και Εταιρικής Επικοινωνίας της Ρουμανίας (Brand and Communication Division Romania), ελέγχει όλα τα διαφημιστικά μηνύματα και το υλικό για τις καμπάνιες, πριν από τη δημοσίευσή τους.

Η Telekom Romania, ως ένας εκ των μεγαλύτερων ομίλων εταιρειών στη Ρουμανία, επηρεάζει σημαντικά την υπεύθυνη λειτουργία των προμηθευτών της. Για το λόγο αυτό, έχοντας ευθυγραμμίσει τους Κώδικες Δεοντολογίας Προμηθευτών με τις οδηγίες του ΟΤΕ και της COSMOTE, προσπαθεί να επεκτείνει την εφαρμογή των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, ζητώντας από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, να λειτουργούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους διεθνώς συμφωνημένους κανονισμούς και να τηρούν τις αρχές που περιγράφονται στους παραπάνω Κώδικες. Η συμμόρφωση με τους Κώδικες αυτούς αποτελεί κριτήριο κατά την επιλογή και τη διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών.

Τέλος, η Telekom Romania επιδιώκει να κερδίζει την προτίμηση των πελατών, καλλιεργώντας μια αμοιβαία και ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης. Για το λόγο αυτό, παρακολουθεί στενά την επίδοσή της στην ικανοποίηση των πελατών της, μέσα από μια σειρά ερευνών, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του κοινού.

Εργαζόμενοι

Στόχος των εταιρειών είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο είναι ασφαλές, δίκαιο και διευκολύνει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, εστιάζοντας στα εξής θέματα: Υγεία και Ασφάλεια, Δίκαιη Εργασία, Εργασιακά Δικαιώματα, Ανάπτυξη και Παροχές Εργαζομένων.

Ο Ομιλος εταιρειών Telekom Romania απασχολεί άμεσα 6.493 εργαζόμενους, ενώ μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα συνεισφέρει έμμεσα στη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στη Ρουμανία, γεγονός που αποτελεί σημαντική πτυχή για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έχοντας ως προτεραιότητα, την προσφορά ενός ασφαλούς χώρου εργασίας στους εργαζόμενους, η Telekom Romania επικεντρώνεται στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και στην τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθεί συνεχώς να εντοπίζει πιθανούς εργασιακούς κινδύνους, μέσω τεκμηριωμένων Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου. Οι μελέτες αυτές επιτρέπουν στην Telekom Romania να εξαλείψει ή να περιορίσει τους αντίστοιχους κινδύνους, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, όπως η εκπαίδευση των εργαζομένων και η υλοποίηση κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, δεν υπήρξαν θανατηφόρα ατυχήματα ενώ υπήρξαν μόνο οκτώ μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (που οδήγησαν σε 675 χαμένες ημέρες εργασίας). Το 2014, 6.656 άτομα, έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα υγείας και ασφάλειας, συνολικής διάρκειας 126.427 ωρών.

Με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας, η Telekom Romania εφαρμόζει πρακτικές συστηματικού διαλόγου με τους εργαζόμενους, μέσω διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, όπως το intranet, e-mail, εβδομαδιαία ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, μηνύματα SMS, ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες. Το 2014, οι δύο εταιρείες έλαβαν μέρος στην «Έρευνα Στιγμής» (Pulse Survey), μια έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων, που διεξήχθη στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ.

Κοινωνία

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αφορούν στην κοινωνία, στόχος της Telekom Romania είναι να συνδυάσει την επιχειρησιακή της πορεία με την ευημερία και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών της Ρουμανίας, εστιάζοντας στα ακόλουθα θέματα: Κοινωνικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Κοινωνική Συνεισφορά, Οικονομική Ανάπτυξη, Εθελοντισμός, Επιχειρηματικότητα και Κάλυψη του Ψηφιακού Χάσματος.

Η Telekom Romania αναγνωρίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οικονομικά κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν άτομα που έχουν ανάγκη, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση μέσω υποτροφιών, στα δικαιώματα των παιδιών, στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στον αθλητισμό. Η συνολική δαπάνη υποστήριξης κοινωνικών δράσεων για το 2014, ανήλθε περίπου στο ποσό των € 240.000.

Η Telekom Romania προσπαθεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών της, στο πλαίσιο στήριξης διαφόρων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες της χώρας. Με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους υπαλλήλους της και να βοηθήσει στη διαμόρφωση υπευθύνων και ενεργών πολιτών, η Telekom Romania καλλιεργεί τον εθελοντισμό μέσω διαφόρων δράσεων όπως δενδροφυτεύσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, αιμοδοσίες και προσφορά υπηρεσιών στα νοσοκομεία για παιδιά. Το 2014, 465 εργαζόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά σε τέτοιες δράσεις.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, να συγκεντρώσουν χρήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες τους, μέσω μηνυμάτων SMS και τηλεφωνικών γραμμών, να τους προσφέρουν οικονομική στήριξη για ανθρωπιστικούς σκοπούς, διευκολύνοντας έτσι τη στήριξη χιλιάδων ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Τέλος η Telekom Romania, στο πλαίσιο τόσο των νομικών υποχρεώσεών της  όσο και της εταιρικής υπευθυνότητας, λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει απρόβλεπτα γεγονότα. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες εφαρμόζουν Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας, εναρμονισμένα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301 και τις απαιτήσεις του.

Περιβάλλον

Η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό θέμα για την Telekom Romania. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία καταβάλει προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της αλλά και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των πολιτών, στην υιοθέτηση μιας πιο υπεύθυνης στάσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα θέματα στα οποία εστιάζει είναι: η Κατανάλωση Ενέργειας και η Κλιματική Αλλαγή, η Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Αποβλήτων, το Όζον, το Νερό, η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, η Βιοποικιλότητα, η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, η Οπτική Όχληση και ο Θόρυβος.

Η δέσμευση της Telekom Romania για την προστασία του περιβάλλοντος, απεικονίζεται επίσης στην περιβαλλοντική της πολιτική και τίθεται σε εφαρμογή μέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, καθώς και της εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Στο πλαίσιο αυτό, η Telekom Romania αναλύει τις κύριες δραστηριότητες και λειτουργίες της σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και προσπαθεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική της επίδοση με τον καθορισμό στόχων και δεικτών και με την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. Επιπλέον, συλλέγονται διάφορα υλικά για ανακύκλωση, όπως χαρτί, πλαστικά, λιπαντικά έλαια, εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ, μπαταρίες, καλώδια, μελάνια, κ.λπ. Παράλληλα, οι εταιρείες του Ομίλου Telekom Romania υλοποιούν δράσεις για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, οι εταιρείες έχουν αναπτύξει προγράμματα για τον έλεγχο των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο δίκτυο, καθώς και για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Η Telekom Romania βρίσκεται στη διαδικασία ευθυγράμμισης της πολιτικής της για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με την αντίστοιχη της DT.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.