Υπεύθυνα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν, σημαντική συνεισφορά στη οικονομική ανάπτυξη διεθνώς, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτόμων υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Αναμφίβολα, η χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ έχει περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Παράλληλα όμως, είναι ευρέως αποδεκτό ότι (οι υπηρεσίες ΤΠΕ) μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη λειτουργία όλων των κλάδων της οικονομίας.

Ο OTE και η COSMOTE αναγνωρίζουν τον καταλυτικό ρόλο των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη της κοινωνίας και την οικονομική ανάπτυξη, τη συνεισφορά του κλάδου στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των ευκαιριών που δημιουργούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ και η COSMOTE επενδύουν στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύουν σχετικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.