Υπεύθυνο Marketing

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές στο marketing, επικοινωνούν με σαφή, απλό και διάφανο τρόπο τα ζητήματα τιμολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους και παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.