Επέκταση της Ευρυζωνικότητας και του Mobile Internet στην Ελλάδα

Παρά το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων, για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγγίζει σχεδόν το 100% στην Ελλάδα, το ποσοστό διείσδυσης είναι μια συνεχής πρόκληση για τη χώρα, η οποία έχει μείνει πίσω από τον κοινοτικό μέσο όρο, κυρίως σε συνδέσεις σταθερών ευρυζωνικών γραμμών.

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις τον Ιούλιο του 2014 έφτασαν τις 3.026.631 (διείσδυση 27,4% στον πληθυσμό), έναντι 2.970.913 το Μάρτιο του2014 (διείσδυση 26,9%). Η αύξηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν 55.718 γραμμές, σημαντικά υψηλότερη από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (η αύξηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2013 ήταν 34.592 γραμμές). Η Ελλάδα ήδη από το Δεκέμβριο του 2013 βρίσκεται στη 17η θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Κυριότερες Επενδύσεις το 2014

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διαθέτουν την ικανότητα, την τεχνογνωσία και την οικονομική βάση για να συνεχίσουν να επενδύουν στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και τη μετάβαση της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή για την κοινωνία και τους πολίτες .

Οι επενδύσεις του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζονται σε εκτιμήσεις των αναγκών της αγοράς, των πελατών και της κοινωνίας και υλοποιούνται κυρίως από τις Εμπορικές και Τεχνολογικές Διευθύνσεις.

Οι επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, ξεπέρασαν τα € 2 δις τα τελευταία πέντε χρόνια. Συνδέσεις ADSL είναι διαθέσιμες στο 95% του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, ο ΟΤΕ επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του δικτύου FTTC-VDSL - με τα καλώδια οπτικών ινών να φτάνουν, σταδιακά, σε κάθε γειτονιά. Ταχύτητες έως 50 Mbps είναι ήδη διαθέσιμες σε 1,4 εκ. νοικοκυριά.

Στην κινητή τηλεφωνία, η COSMOTE ήταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που προσέφερε υπηρεσίες 4G, το 2012.  Επενδύοντας στην άμεση επέκταση του δικτύου της, το 4G δίκτυό της έφτασε, στο τέλος του 2014, να καλύπτει πάνω από το 70% του πληθυσμού της χώρας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ανακοινώσει επενδύσεις €1,2 δισ. μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, κυρίως για Δίκτυα Νέας Γενιάς (New Generation Networks), τόσο για σταθερή όσο και για κινητή τηλεφωνία.

Στοιχεία Γραμμών και Στατιστικά Κίνησης

31 Δεκ 2012

31 Δεκ 2013

31 Δεκ 2014

Αλλαγή
2013-2014

Συνδέσεις PSTN

2.734.260

2.532.008

2.413.174

-4,7%

Συνδέσεις ISDN (BRA και PRA)

392.012

358.446

333.533

-7,0%

Άλλες συνδέσεις (MSAN)

0

8.688

15.066

+73,4%

Σύνολο συνδέσεων ΟΤΕ

3.126.272

2.899.142

2.761.773

-4,7%

Εκ των οποίων συνδέσεις Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (Wholesale line rental - WLR)

63.964

47.082

35.325

-25,0%

Σύνολο ενεργών συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών ΟΤΕ

1.204.980

1.286.228

1.389.871

+8,1%

Συνδρομητές OTE TV (IPTV και δορυφορική)

119.771

255.912

353.482

+38,1%

Ενεργοί συνδρομητές λιανικής ευρυζωνικών υπηρεσιών ΟΤΕ

1.179.174

1.261.590

1.367.388

+8,4%

Αποδεσμοποιημένοι τοπικοί βρόχοι (ενεργοί)

1.794.558

1.907.303

2.015.940

+5,7%

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.