Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής του ΟΤΕ και της COSMOTE, η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ανάπτυξη, κατά περίπτωση, προγραμμάτων βελτίωσης των επιδόσεων τους, δεν περιορίζεται στα ουσιώδη θέματα, αλλά αφορά στο σύνολο, κατά το δυνατόν, των προσδιορισθέντων περιβαλλοντικών πτυχών.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.