Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Μείωση Εκπομπών

Η συμβολή του ΟΤΕ και της COSMOTE στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται στην κατανάλωση ενέργειας (κλιματική αλλαγή, διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ.), συνίσταται στην υιοθέτηση πρακτικών για την παρακολούθηση και στη συνέχεια τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων μειώσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.