Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Ο Όμιλος ΟΤΕ, στα πλαίσια της εταιρικής του υπευθυνότητας, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους πελάτες του και στην κοινωνία γενικότερα.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Η γνώμη σας βοηθά να βελτιώσουμε τον απολογισμό μας.